กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีบวชบวชเนกขัมมะและเจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำความสะอาดพัฒนาวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำความสะอาดพัฒนาวัด
เวลา ๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
เวลา ๒๓.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ด้านหน้า องค์พระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน”
เวลา ๐๐.๐๐ น. สัญญาณกลอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ด้านหน้าอาคารพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน”
เวลา ๐๙.๓๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันปีใหม่ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ แจกของที่ระลึก และอวยพรปีใหม่

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

----------------------------------

พบกับ ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ได้ทุกวันอาทิตย์ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
บริเวณเต้นท์หน้าศาลา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม