การบวชเนกขัมมะปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๕ - วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. บวชเนกขัมมะ
เวลา ๐๘.๓๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น/ธรรมะจากพระไตรปิฎก
.
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๖.๓๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จรูป)
เวลา ๐๘.๓๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น/ธรรมะจากพระไตรปิฎก
.
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๖.๓๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จรูป)
เวลา ๐๘.๓๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น/ธรรมะจากพระไตรปิฎก
.
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๖.๓๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จรูป)
เวลา ๐๘.๓๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ) และ
การจุดเทียนเพื่อถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และ ลาสิกขา
.
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
----------------------------------
ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ทางวัดได้เตรียมมาตรการคัดกรอง โดยต้องตรวจอุณหภูมิ
เจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด
๒. ต้องลงทะเบียน สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ
ที่ทางเข้าศาลาปฏิบัติธรรม
----------------------------------