วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

งด อโรคยาคลีนิก (เลื่อนไปเป็นวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๐๐ น. การปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. สวดมาติกา - บังสุกุล อุทิศถวายพระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม (ศาลาปฏิบัติธรรม)
เวลา ๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน โดย พระวิปัสสนาจารย์ นครปฐม