dorkkeelek
                                                                       ดอกขี้เหล็ก

ทางโรงยาสมุนไพรแห่งอโรคยาศาลาอิสระธรรม รับบริจาคสมุนไพร ซึ่งขณะนี้ขาดสมุนไพรดังนี้คือ

1. ดอกขี้เหล็ก 2. ผักขี้เหล็ก 3. ใบมะดัน 4. ต้น, ราก, ใบ ตะไคร้ 5. รากหญ้าคา 6. ดอกคูน 7. ใบเตย 8. ใบมะตูม 9. ดอกคำไทย และ 10. ใบบัวบก

สามารถนำมาบริจาคได้ที่ัวัดอ้อน้อยเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำ น้ำยาปรับธาตุ, ยาแก้ร้อนในกระหายน้ำ, ยาฟอกเลือก ยาคลายเส้น ฯลฯ

 

สมุนไพรทั้งหมด เวลานำมาถวาย ไม่ต้องล้าง ให้ผึ่งลมเอาไว้ อย่าซ้อนทับกัน และเวลาจะนำมาจึงค่อยใส่ถุง เจาะรู แล้วนำมาถวาย

หมายเหตุ ควรคัดแยกสิ่งสกปรกออกด้วยมือก่อนจึงใส่ถุง

อนุโมทนาค่ะ