กำหนดการงานวันตรุษจีน ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
๑๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๑
เจ้าอาวาส จุดธูปเทียนที่เสาฟ้า-ดิน
หน้าวิหารเซียนฟ้า วิหารพระมหาโพธิสัตว์
และหน้าพระรูปพระมหาโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตร 
๑๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตา
แจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.พ. (วันไหว้)
๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไหว้บูชา
ขอพรเทพเจ้า และร่วมทำบุญตลอดวัน
๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ (คณะกรรมการ)
จุดธูปเทียนบูชาฯ หน้าวิหารเซียนฟ้า ,
วิหารพระมหาโพธิสัตว์ และ
พระมหาโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตร
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตา
แจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ. (วันปีใหม่ของจีน)
๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ จุดธูปเทียน
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่
เปิดให้ประชาชนไหว้บูชาขอพรเทพเจ้า และ
ร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน มี เชิดสิงโต, จุดประทัด 
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตา
แจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันเสาร์ที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไหว้บูชา
ขอพรเทพเจ้า และร่วมทำบุญตลอดวัน
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตา
แจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรม และอบรมวิถีจิต
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ วิหารพระมหาโพธิสัตว์
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตา
แจกอั่งเปาแก่ผู้ร่วมงาน

วันจันทร์ที่ ๑๙ – วันศุกร์ที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ 
๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไหว้บูชา
ขอพรเทพเจ้า และร่วมทำบุญตลอดวัน
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตา
แจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันเสาร์ที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (โรงเจ)
๑๕.๐๐ น. พิธีสวดนพเคราะห์บูชาดวงชะตา
โดยพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตา
แจกอั่งเปาผู้เข้าร่วมงาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไหว้บูชา
ขอพรเทพเจ้า และร่วมทำบุญตลอดวัน
๑๖.๐๐ น. การแสดงเชิดสิงโต และมังกรทอง
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระมีเมตตา
แจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน
๒๐.๐๐ น. อัญเชิญตะเกียงลงจากเสามังกรและหงษ์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม