วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลีนิก
เวลา ๐๙.๐๐ น. บำเพ็ญกุศลน้อมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
เวลา ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ธัมมะจักกัปปวัตตนะสูตร และ พระปริตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ