*** วันนี้หลวงปู่แจกอั่งเปา และส้มมงคล ***

เวลา ๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลีนิก
เวลา ๑๐.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม น้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
(งดการประมูล)