กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม สัปดาห์มาฆบูชา วัดอ้อน้อย
วันศุกร์ที่ 22 ถึงวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม สัปดาห์มาฆบูชา วัดอ้อน้อย
วันศุกร์ที่ 22 ถึงวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556


วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
15.00 น.    ลงทะเบียน/พิธีบวชเนกขัมมะ
18.00 น.    เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
05.30 น.     เจริญพระพุทธมนต์เช้า    
09.00 น.    สมาทานพระกรรมฐาน และ อบรมวิถีจิต
11.00 น.    ออกเดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช
14.00 น.    เจริญมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลศิริราช
16.00 น.     เดินทางกลับวัดอ้อน้อย
20.00 น.     ฟํงพระไตรปิฎกจากคณะพระสงฆ์วัดอ้อน้อย

วันอาทิตย์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2556
05.30 น.     เจริญพระพุทธมนต์เช้า
09.00 น.    อบรมวิถีจิต (ต่อ)
11.00 น.    ถวายภัตราหารเพล
13.00 น.    อบรมวิถีจิต (ต่อ)
18.00 น.    เจริญพระพุทธมนต์เย็น
20.00 น.     ฟํงพระไตรปิฎกจากคณะพระสงฆ์วัดอ้อน้อย

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 (วันมาฆบูชา)
05.30 น.     เจริญพระพุทธมนต์เช้า
09.00 น.    แสดงธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
11.00 น.    ถวายภัตราหารเพล
13.00 น.    อบรมวิถีจิต (ต่อ)
15.30 น.    ปัจฉิมโอวาท / ขอขมาแด่องค์ครูบาอาจารย์ หลวงปู่พุทธะอิสระ / ลาสิขาบท
18.00 น.    เจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ อาคารฐานพระ /เวียนเทียน /ลอยโคมประทีป
                               ----------------------------------            
                        

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                          

ข้อมูล ณ วันที่   19 กุมภาพันธ์ 2556