ปุจฉา : พอดีลูกได้อ่าน เกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือนในหนังสือ "อาหาร 9 รส" แล้ว ถ้าปีเกิดของเรา (ปีมะโรง, มะเส็ง...) อยู่ในธาตุไฟ แต่วันเกิดเรา (วันจันทร์,วันอังคาร...) ไปตรงอยู่กับธาตุอื่น แสดงว่าเรามีธาตุเจ้าเรือน 2 ธาตุในตัวคนเดียวกัน ถูกต้องไหมเจ้าคะ แล้วเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไร เราควรจะยึดธาตุเจ้าเรือนจากปีเกิด หรือ วันเกิดเจ้าคะ ขอกราบนมัสการเจ้าค่ะ

วิสัชนา : ยึดได้จากข้างขึ้น ข้างแรม

ข้างขึ้นเป็นเวลาของธาตุเจ้าเรือน ที่แข็ง และ คงรูป เช่น ดิน น้ำ

ข้างแรม เป็นเวลาของธาตุเจ้าเรือนที่อ่อนไหว เช่น ลม ไฟ

พุทธะอิสระ