ปุจฉา: กราบนมัสการหลวงปู่ หลังจากที่พาน้องไปวัดอ้อน้อยฝึกเดินปราณโอสถ 2 จังหวะแรก กลับมาที่บ้านได้ฝึกเอง วันละ 2 เวลา รู้สึกว่าจะอาการดีขึ้น เวลาเห็นแสง มีสติมากกว่าเดิม แต่เนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรง พอเหนื่อยมากๆ อาการเห็นแสงก็จะมีมากขึ้น จะบอกเขาอย่างไรไม่ให้กลัวคะ

ดวงพร


วิสัชนา: ทำต่อไป พยายามทำให้มากเมื่อมีเวลา


พุทธะอิสระ