ปุจฉา ขอทราบวิธีสู้กับกามครับ


วิสัชนา: เจริญ อสุรากรรมฐาน
เจริญ ปฏิกูลสัญญา
เจริญ จตุธาตุวฐาน 4
เจริญ นวสีทิกากถา
เจริญ กายคตานุสติ
และสุดท้าย เจริญสติ


พุทธะอิสระ