ปุจฉา : กราบนอบน้อมนมัสการหลวงปู่พุทธะอิสระครับ เวลานั่งสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิในช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกว่าร่างกายมีอาการ โยก สั่น เหมือนเจ้าเข้า ทั้งมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา จนบางครั้ง เกิดอาการกลัว จึงกำหนดจิตบังคับร่างกายให้หยุดสั่นกระผมควรจะทำอย่างไรกับอาการสั่นของกายและควรกำหนดจิตอย่างไรจึงจะถูกต้องครับ

วิสัชนา – เหมือนว่าฉันจะตอบเรื่องนี้และพูดเรื่องนี้ไปเป็นร้อย ๆ ครั้งแล้ว จะแถมให้อีกครั้งก็ได้ว่า อย่าไปสนใจในอาการ กริยาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทำสมาธิ สนใจแต่กรรมฐานที่คุณกำลังทำอยู่เท่านั้นก็พอ ไม่ว่าฟ้าจะถล่ม ดินจะทลาย จิตคุณต้องจดจ่อ จับจ้อง แน่วแน่ อยู่กับกรรมฐานนั้ ๆ ก็พอแล้ว

พุทธะอิสระ