ปุจฉา : หากเป็นฆราวาสอยู่ สามารถรับการสอนวิชาขันธมารจากหลวงปู่ฯ ได้หรือไม่ครับ  ถ้าได้ในช่วงสงกรานต์ปี 2554ผมมีวันหยุด 4วัน พอจะให้โอกาสแก่ผมได้หรือไม่ครับหลวงปู่ฯ

วิสัชนา: ไม่ว่าง ไม่สอน ไม่มีอารมณ์

พุทธะอิสระ