ปุจฉา : เวลาฝึกเดินปราณตามจังหวะบทสวดปารามิตราสูตร และเวลาสวดมนต์เช้า-เย็น มีความรู้สึกว่าเกรงตรงบริเวณบ่าทั้งสองข้าง จะต้องฝึกอย่างไรต่อไป จึงจะหายจากอาการดังกล่าวคะ

วิสัชนา อาการที่คุณเกร็ง ไม่น่าจะมาจากการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรม แต่น่าจะมาจากกิจวัตรประจำวันของคุณ แต่คุณไม่ได้รับรู้ เมื่อถึงเวลาสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สติตั้งมั่นขณะหนึ่ง ๆ คุณจึงรับรู้ได้ถึงอาการทางกาย หากจะทำให้หายก็ไม่ยาก เพียงแค่คุณเจริญกรรมฐานที่คุณกำลังทำอยู่ หรือสวดมนต์ในบทนั้น ๆ จนแล้วเสร็จ แล้วทำอารมณ์ จิตใจ ให้ปลอดโปร่ง โล่ง เบาสบาย หายใจเข้าลึก ๆ แล้วให้จิตนำลมหายใจ เข้าไปในอวัยวะหรือกล้ามเนื้อส่วนที่มีปัญหา แล้วจึงหายใจออก ทำอยู่เช่นนี้สัก 5-10 ครั้ง อาการเกร็ง ปวดเมื่อย คุณก็จะบรรเทาลง

พุทธะอิสระ