ปุจฉา : หนูมีเพื่อนทุกข์ใจคนหนี่งค่ะ เค้าเป็นอิสลาม แอบอยู่กินกับแฟนเป็นพุทธ ซึ่งทางบ้านไม่ทราบ ปัญหามีอยู่ว่า แฟนเขาไม่อยากออกจากพุทธ แต่ทางอิสลามเคร่ง ต้องเข้าอิสลามเท่านั้นค่ะ หนูเห็นว่าเค้าสองคนรักกัน แต่มีกำแพงศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง หนูได้ให้คำแนะนำว่า ศาสนาเป็นของกลาง การที่แต่ละคนสามารถเป็นคนดีได้ รักษาศีลได้ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ก็สามารถเป็นศาสนิกชนของทุกศาสนาได้ไม่ใช่เหรอคะ หนูเข้าใจว่าพระเจ้าเค้าคงไม่โกรธมังคะ ถ้าเค้าไม่สามารถดึงแฟนเค้าเข้าอิสลามได้ แต่เค้ารักกัน

วิสัชนา  : บอกเขาทั้งสองคนว่า ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ไม่เกี่ยวกับใคร และพระศาสดาองค์ไหนหากไม่เข้าใจเรื่องนี้ ก็อย่ารัก

 

พุทธะอิสระ