ปุจฉา : วิธีการป้องกันไม่ให้ขโมยเข้ามาเอาทรัพย์สินหรือมาปล้นทำร้าย  นอกจากเราป้องกันโดยใช้กริ่งไฟสปอตไลท์เปิดป้องกันไว้ เพราะบางคืนแมวจากที่อื่นกะโดดข้ามรั้วผ่านเข้ามากริ่งดังรบกวนข้างบ้านบ่อยๆ  กราบเรียนปุจฉาหลวงปู่ขอคำแนะนำนอกจากวิธีที่ว่ามานี้  มีวิธีอื่นที่ดีๆและคุ้มกันมั่นคงโดยไม่รบกวนใครมีไหมเจ้าคะ  รวมทั้งขอคาถาที่สามารถป้องกันได้ด้วยคะ

วิสัชนา: คาถานี้คุณต้องท่องทุกลมหายใจ ว่า

กูไม่มีอะไร

กูไม่ได้อะไร

กูไม่เหลืออะไร

กูตายแน่

 

พุทธะอิสระ