ปุจฉา : กราบความเมตตาของ หลวงปู่ ผมเองเป็นคนอยากสร้างฐานะตัวเอง ตั้งใจทำงานเก็บเงิน แต่บางทีก็มีสิ่งของฟุ่มเฟือยมาให้เราอยากได้ ให้เราได้เสียเงินอยู่เรื่อย เช่น โทรศัพท์ เทคโนโลยี่ ต่างๆ จะทำอย่างไรดีครับ

วิสัชนา ทำตนเป็นคนไม่มีเงิน และรู้จักเจียมตน ขยัน ประหยัด อดทน ดังคำกล่าวที่ว่า

มีสลึง พึงบรรจบ ให้ครบบาท

จะไม่ขาด สิ่งของ ต้องประสงค์

มีน้อย ใช้น้อย ช่วยบรรจง

อย่าจ่ายลง ให้มาก จะยากนาน

พุทธะอิสระ