ปุจฉา: รู้ว่าคนในที่ทำงานคอร์รัปชั่น..เราจะทำอย่างไรดีค่ะ...ตอนนี้ไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ

วิสัชนา: กรรมย่อมจำแนกสัตว์ ให้ดีชั่ว เลวหยาบ บุคคลทำกรรมอย่างไร เขาจักได้ผลกรรมเช่นนั้น หากคุณมีเมตตา ห้ามได้เตือนได้ ก็ห้ามก็เตือน หากห้ามไม่ได้ ก็คงต้องบอกว่าแล้วแต่เวรกรรม หรือหากคุณจักปกป้องผล ประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อความเจริญของแผ่นดิน คุณก็ต้องพยายามรวบรวมหลักฐานข้อมูล แล้วจับให้มั่นคั้นให้อยู่ เรียกว่า อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล หากทุกคนในแผ่นดินนี้มีสำนึกเช่นนี้ ก็จะเป็นบุญของแผ่นดิน

พุทธะอิสระ