ปุจฉา - จะทำอย่างไรให้ลดความตื่นเต้น ประหม่า และควบคุมสติได้ เวลาอยู่ต่อหน้าคนมากๆ เช่น การนำเสนอผลงาน หรือบรรยายต่างๆ การฝึกกรรมฐาน ทำสมาธิโพธิสัตว์ และฝึกกำหนดลมหายใจจะช่วยได้หรือไม่ หรือมีวิธีการอื่นใดที่ช่วยได้บ้างคะ

วิสัชนา : ทำกายให้รวมกับใจ หรือทำใจ ให้รวมกายก็ได้ วิธีก็คือ ฝึกที่จักอยู่กับตัวเอง มีตาเอาไว้ดูตัวเองบ้าง มีหูเอาไว้ฟังเสียงลมหายใจของตัวเองบ้าง มีจมูกเอาไว้ดมตนเองบ้าง มีลิ้นเอาไว้ชิมน้ำลายตัวเองบ้าง มีใจเอาไว้สัมผัสอารมณ์ที่เกิดขึ้น ภายในตนเองบ้าง แค่นี้ก็จักแก้ปัญหาทุกอย่างที่คุณมีได้แล้ว

 

พุทธะอิสระ