หลวงปู่พุทธะอิสระ
ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00-09.30 น.
ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”
กรณีพระสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์