17 กพ 56  17.08 น. ประมูลวัตถุมงคล โดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ เป็นประธานหลวงปู่จุดธูป ณ. กระถางธูป เทพเจ้าองค์ต่างๆ หน้าบริเวณหอเซียน  หลังจากนั้นพรมน้ำมนต์ที่เครื่องไหว้/ประมูล และให้ลูกหลานและผู้มาร่วมในงานทุกคน
(กราบ)

เอ้า เดี๋ยว พวกเรากราบ บูชาพระรัตนตรัย พนมมือ ว่าตาม
พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ 1 ครั้ง)
พระธรรม ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ 1 ครั้ง)
พระมหาโพธิสัตว์เจ้า ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ 1

ครั้ง)
พระอริสงฆ์สาวก ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ)
ที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มี ด้วยเดชแห่งพระพุทธ พระธรรม พระโพธิสัตว์เจ้า และพระ

สงฆ์สาวกทั้งปวง ข้าพเจ้าผูกความรักษา ขอความสวัสดี มีมงคล จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอ

เทพยเจ้าทั้งหลาย จงอนุโมทนา ในกุศลเจตนาครั้งนี้ของข้าพเจ้าด้วย เทอญ (กราบ 1

ครั้ง)
สาธุ วันทา คุณบิดามารดา (กราบ)
สาธุ วันทา คุณครูบาอาจารย์ (กราบ)
เจ้าหน้าที่ ไปเอาพระผงนาคปรก ที่เมื่อคืนแจก มาให้กับคนที่เค้ายังไม่ได้
วันนี้ จะปิดงานบุญ ไหว้พระไหว้เจ้าประจำปี ในเทศกาลวันตรุษจีนของพี่น้องชาวจีน และ

พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ที่มีจิตศรัทธาในเทวธรรม องค์เทวะเทพทั้งหลาย
สำคัญที่สุด เราจะไหว้ ต้องนึกถึงอยู่เสมอว่า เทวดาเค้ามีคุณธรรม
คุณธรรมของเทวดา ก็คือ หิริ ความละอายชั่ว โอตัปปะ ความเกรงกลัวบาป
เมื่อไร ที่เราเป็นผู้มีความละอายชั่วกลัวบาป เมื่อนั้น เทวดาก็จะอภิบาลรักษา ช่วงเวลาที่รอ

เค้าไปเอาพระผงเพื่อมาแจก ก็ถือโอกาสเปิดงานประมูลสิ่งของมงคล รวมทั้งวัตถุมงคล
เริ่มต้น เริ่มแรกก่อนเลย เพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลา แล้วเดี๋ยว พอของมาครบแล้ว ก็จะ

ตัดเวลาเพื่อจะทะยอยแจกส้มมงคล รวมทั้งวัตถุมงคลที่จะให้ เป็นกรณีพิเศษในเทศกาล

ตรุษจีนปีนี้ ถือว่าเป็นการปิดงานไหว้พระไหว้เจ้าประจำปีในเทศกาลตรุษจีนปีนี้
เอ้า เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ประมูลของ เริ่ม
ก่อนอื่น ต้องชี้แจงแสดงให้ทราบว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มา ไม่ว่าจะได้มาจากการที่

พวกท่านทั้งหลายได้บริจาค หรือได้มาจากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในอาวาสนี้ หรือ

จากมูลนิธิฯ จากบริษัทห้างร้าน ที่ถวายมาเป็นเรื่องของการกุศล หลวงปู่จะพยายามบริหาร

เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่า ประหยัดสูง ประประโยชน์สุด แล้วก็ให้สาระให้มากที่สุด ไม่

ใช่ใช้แบบไร้สาระ
เพราะงั้น เราจะเห็นว่า ทุกครั้งที่เรามาที่นี่ ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นตลอดเวลา มันไม่ใช่พัฒนา

ลง เงินทั้งหมดนี่ มันก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรง หรือ เม็ดเงิน หยาดหเงื่อ แรงงาน และน้ำจิต

น้ำใจของพวกท่านที่บริจาคมา
แล้วถามว่า ที่นี่จะเป็นอะไร
ก็เป็นสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นประโยช์ต่อชุมชน

เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน ใกล้และไกล รวมทั้งเป็นที่แรงบันดาลใจที่จะให้คนทำดี พูดดี คิดดี

เหมือนอย่างช่วงที่เมื่อวานนี้ ที่ผู้คนเค้าก็มากันอย่างหนาแน่น จนแทบจะไม่มีที่เดิน หรือไม่

ก็ช่วงวันเด็กที่ผ่านมา ที่มีเด็กเยาวชน มาร่วมทำกิจกรรมในวันดอกไม้บายของแผ่นดิน

จำนวนหมื่นกว่าคน
งั้น สถานที่นี้ หลวงปู่เจตนาสร้างไว้เพื่อสำนึกถึงบุญคุณของสวรรค์และฟ้าดิน บุญคุณของผู้

มีคุณ และบุญคุณของเทพยดา เทพเจ้าผู้อภิบาลดูแลรักษา พระพุทธศาสนา แล้วก็ ผู้คนที่

ศรัทธาพระพุทธศาสนา รวมทั้งคนที่ทำดี พูดดี คิดดี
เพราะฉะนั้น ทำเพื่อเป็นพลีกรรมต่อฟ้าดิน ต่อสิ่งที่งดงาม ต่อสิ่งที่ดีงาม เพราะงั้น เมื่อ

ท่านบริจาคมา ก็เหมือนกับปุ๋ยที่ใส่เข้าไปในต้นดอกไม้ ผลไม้ ที่มันจะผลิดอกออกใบ เจริญ

งอกงาม แล้วก็ดีงาม
ความงอกงาม งดงาม และดีงามเหล่านี้นี่ มันจะย้อนกลับไปสู่ชีวิตจิตวิญญาณ และกมล

สันดานของพวกท่าน เป็นร้อยเท่าพันทวีสืบไป (สาธุ)
งั้น ไม่ต้องกังวลว่า หลวงปู่จะเอาเงินที่พวกท่านให้มาไปใช้เลอะเทอะ ไร้สาระ เพราะว่า ที่นี่

เค้าจะมีคณะสงฆ์ ดูแล กรรมการดูแล เรื่องปัจจัย เงิน เป็นของกลาง ไม่เป็นของใครคนใด

คนหนึ่ง
ที่นี่ สมภารไม่มีบัญชีส่วนตัว พระไม่มีบัญชีส่วนตัว มีแต่ของส่วนกลาง
งั้น วิธีบริหารจัดการ มันก็เลยกลายเป็น เหมือนกับได้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
เค้ามีเก้าอี้นั่งนี่ ลูก ทำไมนั่งกับพื้น มีเก้าอี้ มีน้ำชา มีขนมให้ขบเคี้ยว
เดี๋ยว ช่วงนี้ ก็เปิดประมูลของไหว้ก่อน เป็นซักรายสองราย วัตถุมงคลเอาไว้ที่หลัง เอ้า เจ้า

หน้าที่เริ่มทำหน้าที่ พิธีกร เอ่อ พระมาหรือยังล่ะ
(คณะเชิดมังกร/สิงโต เข้าคารวะถวายความนอบน้อมหลวงปู่ รับส้มมงคล และซองอั่งเปา

จากหลวงปู่ทุกคน)
พิธีกร     กราบขอบพระคุณครับ ด้วยบุญบารมีของหลวงปู่นะครับ ที่เมตตาให้กับ คณะ

สิงโต คณะมังกร อีกทั้งคณะตลกด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ ลูกหลานในวันนั้นะครับ
วันี้ เป็นเวลามงคลยิ่ง ด้วยบุญบารมีของหลวงปู่ เราจะมาร่วมประมูลวัตถุมงคลหรือว่า สิ่งของ
หลวงปู่     เมื่อวานนี้ มีเจ้าภาพตกค้างอยู่ 1 ทิศ ที่ยกพระที่เค้าถวาย 1 ล้านกว่าบาท ยัง

ไม่ได้พระ
พี่ตือ      ลูกขอถวายคืนหลวงปู่...
หลวงปู่    เค้าถวายคืนวัด
พิธีกร     นอกจากจะเป็นเจ้าภาพฯ ได้พระนาคปรกแล้ว ถวายให้กับหลวงปู่ เพื่อจะให้เป็น

ที่กราบไหว้ของพี่น้องประชาชน ที่มากราบไหว้สืบทอดต่อไป ก็อนุโมทนาต่อท่าน

ศิษยานุศษย์ด้วยนะครับ
พิธีกรหญิง      ทิศละ 1 ล้าน เป็นต้นไปนะคะ
พิธีกร     กราบขออนุญาตหลวงปู่  ผลไม้ถาดแรก เป็นผลไม้แก้วมังกร พร้อมกับส้มมงคล

และสาลี่ หมายเลข 30  ราคาเริ่มต้น เท่าไหร่ครับ
ผู้ร่วมประมู ล        500
เจ้าหน้าที่       เอาคู่เลย
พิธีกร      2 ถาด เป็น 1,200
1,300 , 1,500, 5,000
พี่แดง      100,000
พิธีกร    เมื่อวาน ผมแอบได้ยินหลวงปู่พูด แล้วผมต้องรีบเดินทางกลับ หลวงปู่กลับให้กำลัง

ใจกับลูกศิษย์ แล้วหลวงปู่ก็ให้กำลังใจกับหลวงปู่ด้วย เพราะงั้น ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ทอดทิ้ง

กันนะครับ
พิธีกร    ตอนนี้ เท่าไหร่ครับ 150,000, ผลไม้  2 ถาดแรก 150,000 ครับ
พี่แดง     200,000
คุณโรส       250,000
300,000
หลวงปู่    นับ
พิธีกร       ผลไม้ 2 ถาดแรก ตอนนี้ในราคา 350,000 ครับ นับ 2, นับ 3 ครับ
หลวงปู่      เอ้า เดี๋ยว แถมให้อีก 2 กระเช้า
พิธีกรหญิง     ......
พิธีกร       ชิ้นที่ 2
พิธีกรหญิง        เป็นเหรียญเบญจมหาโพธิสัตว์เลี่ยมทอง ซึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ที่สร้างขึ้น

ที่ถ้ำไก่หล่น มีพระนามของพระศรีอริยเมตตไตรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระ

วัชรปัญญาโพธิสัตว์ หลวงปู่ทวด และหลวงปู่เทพโลกอุดร สลัก คำ มุนีโพธิสัตว์ อยู่ในนั้น

ด้วย ชื่อสุดท้าย นี่ สำคัญนะคะ
พิธีกร      อ๋อ ชื่อหลวงปู่  ..ราคาเริ่มต้น ครับ ใครจะเป็นผู้ที่ให้ราคาครับ
50,000, 100,000
เจ้าหน้าที่     เนื้อทอง เลี่ยมทองครับ
พี่ประคอง     120,000
พิธีกร    วัตถุมงคลของหลวงปู่แต่ละชิ้น จะมีชิ้นเดียว และส่วนมาก ชิ้นที่นำมาประมูล จะ

เป็นชิ้นพิเศษ
พี่แดง     150,000
พี่ประคอง      160,000
พี่แดง      300,000
พิธีกร       300,000 นับ 1 ตอนนี้ หลวงปู่มองแล้วว่า จะมีอะไรเพิ่มให้
พี่แดง       300,099 บาท
พิธีกร        300,099 ผมนับ 2
พิธีกร       311,109 บาท หลวงปู่อยากได้เลขอะไรครับ
..........
พิธีกร     หลวงปู่บอก เอาเลย 311,109 บาท นับ 3
ผมกล้าเรียนให้ทราบว่า  ตั้งแต่ได้มารับใช้หลวงปู่ในส่วนของการแสดง สิ่งของที่หลวงปู่นำ

เอามาประมูล จะเป็นสิ่งของที่หายาก และเป็นสิ่งของที่ออกมาจากใจหลวงปู่ จริงๆ วัตุมงคล

ทุกอย่างของหลวงปู่ ออกมาจากใจ แต่อันนี้จะเป็นอะไรที่ถือว่า เป็นชิ้นเดียวบ้างอะไรบ้าง

ซึ่งมีคุณค่าที่หาข้อเปรียบไม่ได้ แต่วันนี้ ก็ได้รับศิษยานุศิษย์ที่มีจิตอันมั่นของหลวงปู่นะครับ
ชุดต่อไป หลวงปู่บอกว่า ปักธงให้อีก 1 ผืน ผลไม้ 2 กระเช้า ราคาเริ่มต้นครับ
เจ้าหน้าที่      ธง 2 ผืน นะครับ
พิธีกรหญิง       เป็นธงอวยชัย ปัจจุบันเช่าบูชาอยู่ที่ราคาผืนละ 1,500 บาท....
พิธีกร      เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ เริ่มประมูล 10,000 บาท เรียกเงินเรียกทองก็ได้ มี

เสียงกระซิบว่า กันน้ำท่วมก็ได้
พิธีกรหญิง   ไม่ให้น้ำเข้าบ้านค่ะ
พิธีกร     หลวงปู่ไปแจกของตอนนั้น ไม่มีวันหยุดเลยครับ ตอนนั้นผมไปแจกอยู่ท่าวุ้ง บาง

เลนก็ไม่ดู เข้าไปในบ้านเลย อยู่บางใหญ่ อร่อย แต่เคราะห์ดี น้ำท่วมทุกอย่างอยู่หมด...
15,000, 20,00, 25,000, 50,000
พิธีกร     50,000 ผมจะนับ 1
70,000, 100,000
หลวงปู่    เฮ้ย ถามเมียมึงหรือเปล่า เมียมึงนั่งอยู่ฝั่งนู้น
พิธีกร    ไม่ทันแล้วครับ หลวงปู่ ป้าแดงบอกให้ 100,000 บาท
คุณโรส    150,000
พิธีกร    ผมขอนุญาตนิดนะครับ ด้วยความที่ผมเป็นศิลปินตลก แล้วผมมากราบรับใช้

หลวงปู่ บางครั้ง การพูดการจา อยากให้สนุกกัน ก็อย่าถือโทษโกรธกันในการคุย

200,000 หรือยังครับ
พี่แดง      200,000
พิธีกร     ถ้าป้าแดงให้ 200,000 คนที่เป็นเจ้าภาพ 1 ทิศ เค้าก็จะให้ 250,000

ใช่ไม๊ครับ
คุณโรส     250,000
พิธีกร     ขอบคุณนะครับ พี่สมชาย เมื่อกี้ หลวงปู่ถาม ปรึกษาเมียหรือยัง ไม่เป็นไร ลูก

ศิษย์หลวงปู่
หลวงปู่      เมียมันขยับมาดูหน้าผัวแล้ว
พิธีกร     ในราคา 250,000 บาทครับ ด้วยบารมีของหลวงปู่พุทธะอิสระของเรานะ

ครับ หลวงปู่บอกว่า ไม่กลัวร้อน ไม่กลัวหนาว แต่หลวงปู่ไม่ชอบ....ไม่ชอบอย่างเดียว

แต่หลวงปู่ต้องยืนหยัดอยู่คู่ฟ้าประเทศไทยไปตลอดกาล ตอนนี้ 250,000 ใครอยาก

ประมูล ก็ประมูลได้นะครับ
พี่แดง     300,000
คุณโรส    350,000
พิธีกร     350,000 บาท นับ 1.....นับ 2....
หลวงปู่      ตี
พิธีกร      350,000 บาท นับ 3 ครับ
หลวงปู่     เอ้า แจกอั่งเปากันมั่ง เดี๋ยว บางคนเค้ารีบกลับ เอ่อ เอาซักครึ่งหนึ่งก่อน เอาแจก

แถบนี้ก่อน (ขวามือหลวงปู่) แถบนี้ ใครยังไม่ได้อั่งเปา กับพระ เข้ามา แถบนี้
................
พิธีกร     ต่อไป เป็นอะไรครับ เป็นชิ้นที่ 4 พระสังกัจจายปราบมาร เนิ้อเงิน นะครับ
เจ้าหน้าที่      เนื้อเงินนะครับ มีหนึ่งเดียวเท่านั้น
พิธีกร       ขอราคาเริ่มต้นเลยดีกว่าครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 100,000 บาท
พิธีกรหญิง      .....ด้านหน้าจารมงกุฏพระพุทธเจ้า ด้านหลังจารมงกุฏพระพุทธเจ้า

เช่นเดียวกันค่ะ ใต้ฐานจารสวัสดิกะลายไทย และมีคำมงคลว่า มีโชค มีทรัพย์ มีสุข มีปัญญา

และรอบฐาน จารว่า ผู้ชนะในทุกสิ่ง.....
150,000, 200,000, 220,000, 250,000, 270,000,

300,000, 320,000, 350,000
หลวงปู่    เฮ้ย เมียลุกมามองหน้าเว้ย
พิธีกร    พี่หมูให้ 350,000 หลวงปู่มีอะไรหรือเปล่าครับ
หลวงปู่     ที่จริง พระองค์นี้ ไม่ใช่พระของหลวงปู่ ถามว่า เพราะอะไร
ก็เพราะว่า พระรุ่นนี้ทำสมัยที่อยู่ถ้ำไก่หล่น ทำให้กับค่ายนเรศวร คือ ทำหลังจากทำอวโลฯ

ทำเบญจฯ แล้วก็ทำ พระบูชาปราบมาร แล้ว คนก็ถามว่า พระห้อยคอไม่มีเหรอ สังกัจจา

ยปราบมาร เผอิญค่ายนเรศวร ตำรวจพลร่มนเรศวร เค้าจะทำพระบามราชานุเสาวรีย์

สมเด็จพระนเรศวร ก็ขาดทุนทรัพย์ พลตำรวจโท โกสินธ์ บุญสร้าง ตอนนั้น เค้าเป็นพันเอก

เค้าก็มาขอร้อง ก็เลยทำให้ค่ายนเรศวร มีทำเนื้อโลหะ ก็คือ เนื้อสัมฤทธิ์ลงดำ แล้วก็เนื้อเงิน

น่าจะทำอยู่ประมาณซัก 99 องค์ พอทำแล้วก็ จำหน่ายหมด วัดไม่มีเหลือเลย
เนื้อเงิน 99 องค์ ขายหมด คือ จำหน่ายหมด สมัยนั้น พระ ถ้าขาย 2,000 บาท

สร้างใหม่ๆ ก็ถือว่า แพงแล้วละ แล้วก็รู้สึกวัดนี้ ไม่มีแล้วเนื้อเงิน เผอิญพระสุภาพ เค้าบวช

อยู่ที่นี่ เค้าเป็นตำรวจเก่า เค้าเช่าเอาไว้ เค้าก็เลยเอามาถวายเอาไว้ให้หลวงปู่ประมูล (สาธุ)
เออ มันก็เลยกลายเป็นที่มาของพระเนื้อเงินสังกัจจายที่ยังตกค้างอยู่ ซึ่งองค์นี้ ไม่ใช่เป็น

พระที่อยู่ในวัด ด้วยเหตุผลว่า พระเนื้อเงินในวัดไม่มีแล้ว ก็เหลือแต่อยู่ที่ตัวชาวบ้าน ชาว

บ้านซึ่งเค้าเลี่ยมทอง หลวงปู่ก็เลยเอาออกมาจาร จารในนั้น ก็ช่วงนั้นมีวิกฤตขายวัด ก็เลย

คิดว่า คุยกับพระมหาโพธิสัตว์ว่า เราจะต้องทำอะไรซักอย่าง ที่จะต้องทำให้คนที่เอาเปรียบ

สังคมยอมรับ แล้วก็ศิโรราบ แล้วก็ไม่ยอมให้เอาเปรียบสังคมสืบไป ก็เลยใช้คำว่า กู คือผู้

ชนะ คือ ปลอบใจตัวเอง เขียนใส่เข้าไปในใต้ฐานพระ ว่า กูคือ ผู้ชนะในทุกสิ่ง หลังจากจาร

เสร็จเรียบร้อย ก็มีข่าวออกมา มีกรมมลพิษ มีสำนักงานอัยการ มีผู้ว่าฯ มีอะไรต่ออะไรมา

ก็ถือว่า สำเร็จประโยชน์ในความมีชัยชนะในทุกสิ่ง
เพราะงั้น จารหลายที่มาก จำไม่ได้ว่า จารอะไรเยอะ แต่ที่จำได้แน่ๆ ก็คือ คำว่า กู คือ ผู้

ชนะในทุกสิ่ง ไว้ใต้ฐานพระ งั้น ก็ถือว่า มีองค์เดียวในโลก เอ่อ วันนี้เค้าประมูลไปเท่าไหร่
พิธีกร      ตอนนี้ขยับเป็น 400,000 แล้วครับ
หลวงปู่    เอา ว่ากันต่อไป
พิธีกร      ที่หลวงปู่ให้ทุกคนทราบประวัติว่า สมัยก่อนมีผู้ชนะ 10 ทิศ แต่หลวงปู่พุทธะ

อิสระของพวกเรา ชนะทุกทิศครับ ยังไม่สาธุพร้อมเหรอครับ (สาธุ) ในราคาตอนนี้

400,000 บาท ขออนุญาตนับ 1
500,000
พิธีกร     ผมแค่นับ 1 ให้ 500,000 พี่โรสครับ
คุณโรส      600,000
690,000
พิธีกร      690,000 บาท แล้วหลวงปู่บอก มีองค์เดียวด้วย วัตถุมงคลของหลวงปู่ จะ

เป็นอะไรที่สุดยอดของความเป็นที่สุดยอดนะครับ
พี่แดง      999,999
คุณโรส       1,000,000
พิธีกรหญิง      ........ด้านหน้าจารมงกุฏพระพุทธเจ้า ด้านหลังจารมงกุฏพระ

พุทธเจ้าเช่นเดียวกัน ใต้ฐาน จารสวัสดิกะลายไทย และมีคำมงคลว่า มีโชค มีทรัพย์ มีสุข มี

ปัญญา และรอบฐาน จารว่า ผู้ชนะในทุกสิ่ง....
หลวงปู่       เฮ้ย อีประคอง มึงถามผัวมึงหรือยัง
พิธีกร      หลวงปู่บอก พี่ประคองถามสามีหรือยัง แล้วที่เมื่อกี้บอกว่า ชนะในทุกสิ่ง จริงๆ

แล้ว ได้ใจหลวงปู่ด้วย เพราะว่า หลวงปู่บอกว่า อันนี้ ทำขึ้นมา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเอง

ด้วย แล้วก็จะยืนหยัดสู้ต่อไป แล้วก็ชนะทุกทิศด้วย
1,000,009
คุณโรส      1,000,999 บาท
พิธีกร      ผมจะยืนหยัดตามคำสั่งหลวงปู่ ....ด้วยบุญบารมีหลวงปู่ ให้ไป

1,000,999 บาทครับ
เจ้าหน้าที่      พร้อมธง ด้วยครับ
พิธีกร    ชิ้นต่อไปเป็นอะไรฮะ เหรียญดาวสุริยะ 2 กษัตริย์  เบอร์ 4,5,6,7)
พิธีกรหญิง      เหรียญแรกจารคำว่า โอม มณี ปัท เม ฮง, เหรียญที่ 2 จารคำว่า นะโม

พุท ธา ยะ, เหรียญที่ 3 จารคำว่า นะ มะ พะ ทะ และเหรียญที่ 4 จารคำว่า สัพพะ

สิทธิ ภะวันตุ เต
เจ้าหน้าที่      4 เหรียญเลย
พิธีกร       พี่หมูให้ 100,000 พี่หมูจะรู้ดีกว่าคนอื่น ทั้งประวัติ ทั้งอะไรต่ออะไร แต่

พี่หมูมีเยอะ
พี่แดง      200,000
300,000, 400,000
พิธีกรหญิง     แต่ละเหรียญ ยังมีลายเซ็นต์ของหลวงปู่ มียันต์มงกุฏพระพุทธเจ้า และมีคำ

จาร อวยพรด้วย มีสุข สุขภาพดี อายุยืน มีทรัพย์ มีโชค มีลาภ แค่เหรียญเดียว จารเยอะ

แยะมากเลย
ส่วนเหรียญที่ 2 จารคำว่า นะ โม พุท ธา ยะ พร้อมลายเซ็นต์องค์หลวงปู่ ด้านหลังจาร

สวัสดิกะลายไทย 6 จุดด้วยกัน  และมีคำอวยพรว่า มีโชค มีสุข,
เหรียญที่ 3 จารคำว่า นะ มะ พะทะ มีลายเซ็นต์องค์หลวงปู่ และด้านหลังจารมงกุฏพระ

พุทธเจ้า 4 จุดด้วยกัน และมีสวัสดิกะลายไทย 4 จุด
เหรียญที่ 4 จารว่า สัพพะ สิทธิ ภะวันตุ เต พร้อมลายเซ็นต์หลวงปู่ ด้านหลังจารมงกุฏ

พระพุทธเจ้า 8 จุด และยันต์สวัสดิกะลายไทยอีก 2 จุด....
พิธีกร     ตอนนี้ แม่แดงบอกว่า ให้มา 400,000
เจ้าหน้าที่      พี่ประคอง ที่บ้านมี 4 คน ครบเลย
450,000
พิธีกรหญิง     ทำพิธีปลุกเสก 3 น้ำ, 2 ป่า, 1 ถ้ำ นะคะ....
หลวงปู่     เฮ้ย เหรียญเงินนะเว้ย ขนาดเหรียญทองแดง ที่กูแจกวันยกฐานพระ ลูกอ้ายผู้

กองวรพลฯ เอารถไปชนอัดกับตอหม้อ บี้เละเทะ เรียกว่า พ่อมันนึกว่า ลูกมันตาย ลูกมัน

เลยต้องมาบวชให้กูตั้ง 10 วันเลย ไม่เป็นไรเลย เหรียญทองแดงธรรมดาๆ แค่จารชื่อกู

อย่างเดียวน่ะ (สาธุ)
พิธีกร     แล้วยังจะ 450,000 อยู่อีก
500,000, 550,000
หลวงปู่     เฮ้ย มีแต่ 4 เหรียญเท่านั้นนะ กูจารแค่ 4 เหรียญ
600,000, 650,000, 690,000
พิธีกร       690,000 บาท นับ 1
700,000
พิธีกร      700,000 นับ 1 หลวงปู่บอกว่า มันมี 4 เหรียญเท่านั้นนะ เหรียญละ

200,000 มันจะได้ 800,000 นะพี่ ใช่ไม๊ครับ หลวงปู่ แต่ถ้ามัน 700,000

มันหารไม่ลง
800,000
เจ้าหน้าที่     ให้ถามพี่ประคองก่อน
หลวงปู่     ผัวให้ถามเมียก่อน
พี่แดง     850,000
หลวงปู่     เอ๊ย ในป้าย เค้ามีกี่เหรียญ.... บนป้าย เค้ามีกี่เหรียญ
เจ้าหน้าที่       4 เหรียญ ครับ มีหน้าหลัง ครับ ขายคู่ครับ
หลวงปู่     อ๊อ นึกว่า กูพูดไม่จริง เลยมีตั้งหลายเหรียญ มีแค่ 4 เหรียญ
พิธีกร       หลวงปู่นึกว่า มี 8 เหรียญ
หลวงปู่     ไม่ เค้ามีแค่ 4 เหรียญ แต่หน้าหลัง
พิธีกร      ด้านหน้า ด้านหลัง
หลวงปู่    เออ
พิธีกร      ราคาตอนนี้ แม่แดงให้ 850,000 บาท ถ้า 880,000 จะสวยมาก

กินไม่หมด พี่ประคองครับ
หลวงปู่     ควันขึ้นแล้ว ปรึกษาจนควันขึ้น
880,000
พี่แดง      8 หมด
เจ้าหน้าที่        888,888 บาท
เจ้าหน้าที่      หลวงปู่แถมเหรียญให้เหรียญหนึ่ง
หลวงปู่      เป็นเหรียญทองแดงที่แจก แต่มีจารพิเศษ
พิธีกร       888,888 บาท นับ หลวงปู่ยังยิ้มอยู่ ผมรอหลวงปู่องค์เดียว
พิธีกร      เหรียญที่ท่านให้มาเป็นเหรียญพระนาคปรก เนื้อทองแดง จารคำว่า สำเร็จ...
หลวงปู่     เหรียญที่เขียนคำว่า สำเร็จ นั่นหมายถึงว่า ทุกเหรียญได้จารมาหมดแล้ว เหรียญ

นี้เป็นเหรียญสุดท้าย ที่เสร็จสิ้นหมดทุกกระบวนความแล้ว จึงเขียนว่า สำเร็จ (สาธุ) มี

องค์เดียว
พิธีกร    ....พี่โรสเอาพระสังกัจจายเนื้อเงิน ที่เมื่อกี้ประมูลไปในราคา 1 ล้าน  มา

ถวายคืนให้หลวงปู่ แล้วหลวงปู่บอก เออ เอาไป
หลวงปู่     เอาไปให้ลูกมึงแขวน
พิธีกร    นี่แหละครับ สุดยอดมากเลย ขนลุก หลวงปู่บอก ให้ลูกๆ มีไว้ เออ ประมูลเสร็จ ก็

เอามาถวายคืนหลวงปู่ หลวงปู่ให้ติดตัวไว้
ตอนนี้ ราคา 888,888 บาท นับ 1 นับ 2
หลวงปู่     ตี
พิธีกร        888,888 นับ 3 ตีครับ
เจ้าหน้าที่    ตอนนี้ อวโลฯ กับเบญจฯ คู่เลยครับ
พิธีกร       เป็นพระอวโลฯ และพระเบญจฯ 2 องค์นะครับ ใครที่ทราบในสรรพคุณ

200,000 มาแล้ว
500,000, 600,000, 800,000
พิธีกร     ....800,000 จริงๆ เป็นของรักของหลวงปู่ทุกองค์เลย แต่ละปี ผมมานี่

รู้สึกจะเป็นปีที่ 5 ปีที่ 6 แล้วครับ ของหลวงปู่เป็นของที่ออกมาจากใจเลย เท่าไหร่นะครับ
เจ้าหน้าที่      1 ล้านบาทครับ
พิธกีร     พี่สาวผมให้ 1 ล้าน องค์ละ 500,000 พี่หมูครับ
คุณสมชาย     1,100,000
คุณปัทมา      1,200,000
เจ้าหน้าที่     เดี๋ยว ผมเอาไปให้พี่ประคองดู
หลวงปู่     เมื่อก่อนกูขายได้ 2,000 เอง ตอนทำใหม่ๆ เหรียญอวโลฯนี่ 500 คนก็

บ่นละ เออ อ้ายเหรียญเบญจฯ องค์ละ 500, อวโลฯนี่ องค์ละ 2,000 หล่อมาเปียกๆ

เลย ขาย 2,000 คนเค้าบ่น เราก็เลยบอกว่า เออ วันนี้ มึง 2,000 บ่น วันข้างหน้า

200,000 มึงไม่มีปัญญาหาซื้อ เมื่อ 10-20 ปีที่แล้วตอนหล่อบนยอดเขา ถ้ำไก่

หล่น ทำไม่ได้มากเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้ กลายเป็นราคาหลายๆ แสนบาท มีตังค์แต่หาของไม่ได้

ก็มีนะ พระมันมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 2,000 สิบปีที่แล้ว มาถึงวันนี้ เค้าซื้อขาย
เจ้าหน้าที่     1,400,000
พิธีกร     บอกแล้ว อย่าให้หลวงปู่พูดออกไมค์ พูดที ขยับทีละแสน ทีละห้าแสน
หลวงปู่     พระที่แจกๆ ไปน่ะ รู้จักเก็บไว้บ้าง วันข้างหน้า ไม่มีปัญญาจะหาซื้อ คนไม่รู้ แจก

พอรับไปแล้ว รับในวัด ไปขายหน้าวัด องค์หนึ่ง 10 -20 บาท
พิธีกร     1,500,000 ครับ หลวงปู่ครับ
1,500,999 บาท
หลวงปู่     ตี
พิธีกร     กระเช้าผลไม้ พร้อมกับซาละเปา และกระเช้าส้ม ธง 1 ผืน ราคาเริ่มแรก เท่า

ไหร่ครับ
10,000 บาท, 15,000
พิธีกร       พี่ประคอง เสียงดังฟังชัด  15,000 หลังจากเมื่อกี้
หลวงปู่      ผัวมัน นั่งบ่นอยู่เนี่ย
20,000, 25,000, 30,000 นับ 1
พิธีกร     25,000 พี่ปัทฯ ครับ 30,000 บาท
หลวงปู่      ตี
พิธีกร       สิงโต ปีที่แล้ว มีประวัตินะครับ ใครที่มาเมื่อปีที่แล้วจะรู้ หลวงปู่เอา

500,000 พรมน้ำมนต์ตัวเองด้วย พรมองค์ท่านเองด้วย แล้วก็สั่งทุบสิงโต ให้พวก

เราได้เคี้ยว พวกเราเหนือมนุษย์ กินสิงโต สิงโต 1 คู่ พร้อมสิ่วท้อ 1 กระเช้า แต่ละปีที่

ใครรู้จักหลวงปู่ดีแล้ว ก็สัมผัสหลวงปู่ จะรู้เลยว่า แต่ละปีๆ หลวงปู่จะมีอะไรอยู่ในใจ ราคา

เริ่มต้น สิงโต 1 คู่ หมายเลข 36 ผลไม้ 1  ถาด
20,000, 50,000
พิธีกร      พี่ประคอง อย่าให้หลวงปู่ทุบนะครับ 50,000 จากพี่สมชาย
หลวงปู่     70,000
พิธีกร    อย่าบอกนะว่า ปีนี้เราจะโชคดี ได้กินสิงโต, 70,000 พี่หมู แหม มีการบอก

ชอบเป็นควาย ไม่ชอบสิงโต เดี๋ยวเถอะๆ ตอนนี้ สิงโตคู่นี้ 70,000 บาท
หลวงปู่     นับ
พิธีกร     หา เอ้า นับ สิงโต 70,000 นับ 1, 2, 3
หลวงปู่      (พรมน้ำมนต์ศีรษะองค์ท่านเอง) (สาธุ)  แจก (สาธุ)
พิธีกร     หลวงปู่บอกว่า อยากจะให้โชคดีกันทั่วๆ นะครับ บอกแล้วไง ช้า หลวงปู่บอก ทุบ

เฮียย้งดีใจมาก ที่เอาสิงโตคู่นี้มาถวาย ....
หลวงปู่    เอาแอปเปิล ไปให้ย่า แอปเปิลกับส้ม แก้วมังกร
เจ้าหน้าที่      ย่าจ๋า ที่ประมูลได้
พิธีกร      อะไร
เจ้าหน้าที่    ย่บอก ไม่เอา
พิธีกร     ย่าบอก จะกินได้ยังไง ตั้ง 70,000 โยมย่า บอก 3 ลูกนี้ 70,000 ไม่

เป็นไรหรอก โยมย่า
พิธีกร       เอ้า ร่วมสนุกสนานในการประมูลต่อครับ ผลไม้มงคล 1,2,3, 4

กระเช้าพร้อมธง 1 ผืนครับ 20,000 มาแล้วครับ
เจ้าหน้าที่      ราคาอยู่ที่ป้าตือ 20,000 นะครับ
40,000 เฮียสมชายให้ 40,000, 50,000 พี่ปัทฯ ให้ 50,000,

เฮียสมชายให้ 54,000
หลวงปู่     ตี
เจ้าหน้าที่      พี่ประคองเชิญครับ
พิธีกร       ชุดต่อไปครับ ธง 1 ผืน พร้อมมั่นโถและผลไม้ 3 กระเช้า ราคาเริ่มต้น

20,000 อยู่ที่ป้าตือนะครับ
25,000, 35,000, 38,000
เจ้าหน้าที่    คุณย่าบอก ขายของทั้งปียังไม่ได้ ขายน้ำทั้งปีเลย คุณย่าบอก แล้วช่วงนี้ ไม่มี

เทศน์ด้วย เลย รายได้ไม่ค่อยมี
พิธีกร      39,000 พี่ปัทฯครับ
พิธีกร     ผลไม้ 2 กระเช้าพร้อมกับใบชานะครับ ใบชาอย่างดี 2 กล่อง ราคาเริ่มต้น

20,000
30,000, 35,000, 39,000, 40,000, 50,000
เจ้าหน้าที่       พี่สันติให้ 50,000
พิธีกร     50,000 มีใครให้มากกว่า 50,000 นับ 1
หลวงปู่     ตี
พิธีกร      50,000 บาท นับ 3 หลวงปู่ให้ครับ
พิธีกร     ชุดต่อไปครับ ผลไม้ 4 ถาด พร้อมธงอีก 1 ผืน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ใครเอ่ย ผล

ไม้เป็น 3 ถาด แม่ตือครับ 30,000
35,000, 39,999 จากแม่ตือครับ
45,000 มีใครให้มากกว่านี้ไม๊ครับ
หลวงปู่     ตี
พิธีกร     ขอต้อนรับ คุณนายสุภาฯ พร้อมกับเสี่ยใหญ่
เจ้าหน้าที่     เฮียหมูนะครับ ตอนนี้ขอประกาศนะครับ เจ๊หมวยได้ประมูลส้มไปแล้วนะครับ

ยังไง
หลวงปู่    เมียมึงประมูลส้มไปแล้ว ผัวโอเคหรือเปล่า กูไม่รู้
คุณสุภา        หลวงปู่คะ เมื่อวาน คนไหว้เทพมังกร 900 กว่าคน เนี่ย 90,000 กว่า
พิธีกรหญิง      เมื่อวานเป็นเจ้าภาพ 4 ทิศนะคะ
พิธีกร        4 ล้าน แล้ววันนี้
คุณสุภา     ไม่มีเงินประมูล
พิธีกร      แล้ววันนี้ มอบให้ พวกเรามาน้อมจิตอนุโมทนา สาธุพร้อมๆ กันนะครับ (สาธุ)
พิธีกร      ตอนนี้ ผลไม้ 2 กระเช้า 4 ถาด พร้อมธง 1 ผืนครับ ราคาเริ่มต้น แม่ตือบอก

35,000
เสี่ยหมู นำรูปภาพที่มีคุณค่ามาก มาถวายให้กับหลวงปู่ พวกเรามาน้อมจิตกันสาธุ (สาธุ)
พิธีกร     35,000 จากแม่ตือ มีใครให้มากกว่า 35,000 ไม๊ครับ
35,000 จากแม่ตือ นับ 1, 2
หลวงปู่     ตี
พิธีกร    รูปที่ไม่มีในโลก ใช้คำว่า ไม่มีในโลก เพราะว่า
เจ้าหน้าที่    มีแค่รูปเดียวนะครับ
พิธีกร      เป็นรูปที่หลวงปู่ท่าน
พิธีกรหญิง     กวนน้ำมันมนต์ค่ะ ... หุงน้ำมันมนต์
หลวงปู่     เป็นรูปเขียนเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ที่ช่างกลุ่มศิลปินแห่งชาติ เค้าเป็นคนเขียน

ถวายให้ เพราะว่า เค้ามาทำงานที่นี่ เนื่องในโอกาสปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อปี 2532 มั๊ง

แล้วก็มีการประมูลกันไปครั้งหนึ่งแล้ว ผู้ประมูลก็ คราวที่แล้ว ถ้าจำไม่ผิด นี่เค้าประมูลไปที่

700,000 บาท แล้วผู้ประมูลก็นำเอามาถวาย นายหมูไปเช่ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจ หมู

เค้าเอามาถวาย
พิธีกร    พี่หมูครับ พี่หมูไปเช่าคืนมาครับ
หลวงปู่     แล้วเค้าก็เอามาถวาย เป็นรูปเขียนภาพ สีน้ำมันในพิธีหุงน้ำมันมนต์ สมัยนั้นยัง

วัยรุ่นอยู่ ยังหนุ่มๆอยู่เลย เอ้า เริ่ม
พิธีกร     ราคาประมูลรูปภาพของหลวงปู่ .....พี่หมูนำมาประมูล ขยับก่อนได้เลย

100,000 บาท คราวที่แล้ว ประมูลในราคา 700,000
หลวงปู่       700,000 หรือเท่าไหร่ จำไม่ได้  ต้องถามอ้ายหมู จำไม่ได้
พิธีกร     เฮียหมูจำไม่ได้ครับ
เจ้าหน้าที่     มีจารมงกุฏพระพุทธเจ้าด้วยครับ
หลวงปู่     อ๊อ ไม่มีประมูล ให้เค้าไป
พิธีกร      อ๋อ ให้ไปเหรอครับ
หลวงปู่    เออ ไม่ได้ประมูล ให้ไป ตอนนี้จะเอาเงินมาสร้างพระองค์ใหญ่นะครับ พระปก

เกล้า ปกแผ่นดินครับ ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท ใครถ่ายรูปไป คนละ 400 ๆ

นะครับ
หลวงปู่    ใช่ ให้หม่อมอรพิน ดิศกุล ไปไว้ เออ จำ..
150,000, 200,000 จากพี่สมชาย
เจ้าหน้าที่      พี่ประคองบอกว่า ให้พี่สมชายตัดสินใจเอง
หลวงปู่      500,000
พิธีกร      550,000 พี่สมชายครับ
หลวงปู่     ไหน เอามาให้ดูอีกที
เจ้าหน้าที่    ตอนนี้ ปู่กำลังเล็งอีกแล้วนะครับ
หลวงปู่      599,999
เจ้าหน้าที่      ตอนนี้ พี่ประคองกำลังมาดู เฮียสมชายนะครับ
พิธีกร     เมื่อกี้ หลวงปู่ ให้ 599,999 เสี่ยสมชายให้ 600,000 บาท
หลวงปู่      666,666
เจ้าหน้าที่       700,000 นะครับ เฮียสมชายให้ 700,000
เจ้าหน้าที่     ใครถ่ายรูป 400 นะครับ
พิธีกร     ตอนนี้ ราคา 700,000 มีใครให้มากกว่า 700,000 บาทไม๊ครับ
หลวงปู่       777,777
พิธีกร        หลวงปู่ให้ 777,777
เจ้าหน้าที่      เฮียสมชายให้ 800,000
พิธีกร     ... เอาน้ำชามาให้แม่ประคองหน่อย
หลวงปู่     เฮ้ย ใส่นมด้วย
พิธีกร     ถ้าพี่สมชายอยากได้ หลวงปู่ท่านวส่งซิกมาแล้วว่า เป็นเลขเรียงกันหมดเลย

666, 777 แล้ว ตอนนี้ พี่ขยับเป็น 8 ทำไมไม่ 888,888
เจ้าหน้าที่     มาๆ ๆ มานั่งใกล้ๆ ก่อน ปรึกษากันได้
คุณสมชาย     ผมอยากได้
พี่ประคอง     อยากได้ ก็ไหว้สิ เข้าไปเลย กราบซะ
หลวงปู่      มึงมาบอกเคล็ดลับ
พิธีกร      เคล็ดลับ ผมบอกว่า 888,888
หลวงปู่     ไม่ เคล็ดลับ อยากได้ ให้มากราบ
พิธีกร      ทางนี้ มีไม๊ครับ ใครให้มากกว่า 800,000
หลวงปู่       ตี ให้อ้ายสมชายมัน
เดิมที ตั้งใจไว้ว่า จะเป็นสมบัติของวัด เพราะว่า ไม่เคยให้ใครเขียนภาพ เป็นรูปแรกที่

อนุญาตให้เขียน แล้วก็ไม่เคยอนุญาตอีกเลย อ้ายหมูเค้าเอามาถวาย ก็เอาไปเก็บ เดี๋ยววัน

ข้างหน้า ไม่อยู่ จะได้ใช้รูปนี้เป็นที่ระลึกได้ในวัด
เอาล่ะ ก็มีคนมีวาสนา อยากได้ ก็เอา
พิธีกร      ปีนี้ 800,000 ถ้าปีต่อๆ ไป เป็น 8,000,000 แล้วรูปนี้ ตกลง

800,000 หรือ 888,888 ฮะ พี่ประคอง ขอธงอีกผืนด้วย
หลวงปู่      .....
พิธีกร      เง๊กท้อ เง็กเซียนฮ่องเต้ ครับ 2 ถาด ราคาเริ่มต้น อยู่ที่เท่าไหร่ครับ พร้อม ธง

อีก 1 ผืน 20,000 สิ่วท้อ 2 ถาดครับ 20,000 นับ 1
หลวงปู่     ตี
พิธีกร     20,000 บาท นับ 3 ครับ
พิธีกร     ผลไม้ 2 พานพร้อมกับธง 1 ผืนครับ ราคาเริ่มต้น จะเป็นของใครดีเอ่ย
เจ้าหน้าที่        ผลไม้ ชุดสุดท้ายแล้วนะครับ
พิธีกร      5,000, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000,

20,000, 25,000, 26,000, 29,000
หลวงปู่    ตี
พิธีกร    และวัตถุมงคลชิ้นนี้  จะเป็นชิ้นสำคัญครับ
เจ้าหน้าที่     เบอร์ 8 เป็นเหรียญทองคำครับ
พิธีกร        เหรียญทองคำรูปเหมือนหลวงปู่
เจ้าหน้าที่      พระรูปเหมือนหลวงปู่ ด้านหนึ่งจะเป็นพระนาคปรก เนื้อทองคำ
หลวงปู่     เอ้า รายละเอียดว่ายังไง
พิธีกร    รายละเอียดเหรียญทองคำรูปเหมือนนี้ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ ด้านหลังเป็นพระ

นาคปรก ปกเกล้าปกแผ่นดิน
เจ้าหน้าที่    มีจารมงกุฏพระพุทธเจ้า 4 ทิศ 2 ข้างนะครับ และด้านล่างมี นะ มะ พะ ทะ
พิธีกร      พี่หมู เริ่มต้นเลยดีกว่าครับ
คุณหมู     300,000 บาท
เจ้าหน้าที่     แล้วก็ยังมีคำอวยพร อ่านว่า นะ โม พุทธา ยะ
หลวงปู่     รายละเอียดไม่มีเหรอ
เจ้าหน้าที่    มีครับ
พิธีกร    รายละเอียดยังไม่มาครับ แต่ 300,000 มาก่อนแล้วครับ
500,000
หลวงปู่    ทำไมไม่ให้เค้าอ่านล่ะ
เจ้าหน้าที่       เหรียญหันข้างนะครับ ด้านหลังจะเป็นพระนาคปรก ด้านหน้าจารมงกุฏฯ 4

ทิศ ด้านล่างจะจารคำว่า นะ มะ พะ ทะ ด้านหลังจะจารคำว่า นะโม พุท ธา ยะ ยะ ธา พุท โม

นะซึ่งเหรียญนี้ จะเป็นเหรียญหันข้างซ้ายของหลวงปู่
พิธีกร       เป็นเหรียญหันข้างรูปเหมือนของหลวงปู่พุทธะอิสระ  ด้านหลังจะเป็นพระ

นาคปรก ด้านหน้าจารมงกุฏฯ 4 ทิศ ซ้ายและขวา ด้านหลังจาร นะโม พุท ธา ยะ ด้าน

หน้าจาร นะ มะ พะ ทะ ด้านล่างจารคำว่า ยะ ธา พุท โม นะ ราคาตอนนี้ 500,000

บาท มีใครให้มากกว่านี้ไม๊ครับ
เฉพาะราคาทองคำก็หนักแล้วนะครับ หลวงปู่จะพูดซักนิดไม๊ครับ สำหรับคนที่จะประมูล
เจ้าหน้าที่      500,000 อยู่ที่ สจ.ยู้ นะครับ
หลวงปู่    ยันต์สวัสดิกะ เป็นที่รู้กันว่า เป็นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เค้ามีใช้กันมาตั้งแต่มนุษย์

ดึกดำบรรพ์ ก่อนประวัติศาสตร์ แปลว่า ความสวัสดีมีโชค
ทีนี้ พอ ยันต์สวัสดิกะ ประกอบไปด้วย มงกุฏพระพุทธเจ้า ก็ถือว่า สวัสดีมีโชค ให้รุ่งเรือง

เจริญ เพราะ ยันต์มงกุฏพระพุทธเจ้า เป็นความหมายของความรุ่งเรืองเจริญ
ทีนี้ พอ สวัสดิกะ หมุนไปทางด้านขวา ก็ถือว่า ปราบมาร ด้านซ้าย ก็ อวยพร ยันต์มงกุฏ

พระพุทธเจ้า ถ้ามีแค่องค์เดียว ก็ถือว่า รุ่งเรืองเจริญ
แต่ถ้ามี 4 ทิศ ทั้ง 4 ทิศ ก็ถือว่า ยันต์สวัสดิกะ มงกุฏพระพุทธเจ้า สยบธาตุ บวกกับคาถา

นะ มะ พะ ทะ ย้อนกลับ ก็คือ ถอยหลัง ก็ถือว่า สยบในธาตุทั้ง 4 ทิศ สยบทุกข์ สยบโทษ

สยบโรค สยบภัย เป็นความหมายของการจารลงไปในเหรียญ เรียกว่า เป็นเหรียญยันต์

กลับสยบธาตุ
จำไว้ว่า น่าจะจารไว้แค่เหรียญเดียว คือ เหรียญนี้ แล้วเหรียญอื่นก็จะไม่จารแบบนี้ คือ

การจารแต่ละเหรียญจะไม่เหมือนกัน คือ ช่วงจังหวะที่จารพระแต่ละครั้งแต่ละองค์ มันจะ

เป็นช่วงจังหวะที่เค้าเรียกว่า มี สำหรับภาษาหลวงปู่ ใช้คำว่า ปิ๊ง
ถ้าภาษาเกจิ เค้าก็บอกว่า เรียกว่า เข้าสมาบัติ หรือว่า เข้าสมาธิ
ถ้าเป็นภาษาครูบาอาจารย์ เค้าก็เรียกว่า ต้องเข้าฌาน เพื่อจะเขียนยันต์สยบธาตุ
เพราะโดยหลักธรรมดาแล้ว จะเขียนได้ไม่สอดคล้อง ไม่สามารถจะใช้อำนาจครบสมบูรณ์

ในการสยบธาตุทั้ง 4 ได้ แล้วรู้สึกว่า จะจารได้เพียงเหรียญเดียว แล้วก็เป็นเหรียญพระ

ธาตุทองคำ ก็ข้อมูลก็มีแค่นี้
ส่วนรายละเอียด มันจะมีที่เขียนเอาไว้ จารเล็กๆ น้อยๆ อยู่รอบๆ เหรียญ ซึ่งเป็นข้อมูล

บรรยายให้ฟัง ก็จารเยอะก็เลยไม่รู้ว่า เขียนอะไรไว้บ้าง แต่ก็เป็นยันต์สวัสดิกะ 4 ทิศ ซึ่ง

หนึ่งภาคเนี่ย ถ้าใครมีมีดหมอ ครั้งรุ่นแรกๆ หลวงปู่จะใช้ยันต์นี้ กำหราบ ก็คือ เขียนเอาไว้

ในมีดหมอ แล้วมีดหมออันนี้ เค้าเอาไว้สยบภูต ผี ปีศาจ มาร แล้วก็พวกโรคาพยาธิทั้งปวง
นะ มะ พะทะ  คือเป็น ตัวแทนของธาตุ
นะ มะ พะ ทะ ถอยกลับ ก็คือ สยบ งั้น ถือว่า เป็นยันต์สยบธาตุ สยบโรค สยบโทษ สยบภัย

เสนียดจัญไรทั้งหลาย เป็นยันต์สยบความอัปรีย์จัญไร สยบความเป็นอัปมงคลทั้งหลายให้

พินาศหายไป
จะใช้สำหรับทำมีดหมอ ครูบาอาจารย์ที่เค้าเป็นหมอในตัว เค้าก็จะเรียนรู้กันพวกนี้
ในฐานะที่หลวงปู่เป็นหมอ เป็นแพทย์, หมอนี่ มันจะต้องมี หมอยา หมอว่าน หมอพระ

เวท แล้วก็ หมอตรวจโรค ซึ่งหมอแต่ละชนิด มันจะแยกประเภทกัน เหมือนกับ หมอตรวจ

โรค ก็ไม่สามารถจะรู้เรื่องยา คนที่รู้เรื่องยา ก็จะต้องเป็นพวกเภสัชกร
แต่เผอิญหมอยา หมอตรวจโรค หมอว่าน แล้วก็หมอพระเวท นี่ มันอยู่ในคนๆ เดียวกัน จึง

จะสามารถจะใช้ยันต์สวัสดิกะ มงกุฏฯ สยบธาตุ ได้ คนธรรมดาทั่วไป ก็จะใช้ไม่ได้ครบ

เพราะว่า จะรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง รู้ไม่ครบ 4 อย่าง จบ (สาธุ)
พิธีกร       ในราคา 500,000 บาท นะครับ ตอนนี้ มีใครให้มากกว่า 500,000

บาทไม๊ครับ ตอนนี้หลวงปู่ท่านก็ได้อธิบายความหมายของยันต์แต่ละยันต์ ราคา

500,000 บาท มีใครขยับบ้างไม๊ครับ
520,000, 550,000, 600,000, 650,000, 680,000,

700,000, 750,000, 800,000, 850,000, 888,888,

1,000,000 บาทครับ
เจ้าหน้าที่     1 ล้าน เหรียญทองคำ ตอนนี้ เราฟังหลวงปู่หน่อยนะครับ 1 ล้าน  หลวงปู่ 3

ฮึแล้วนะครับ ตอนนี้ รายการสุดท้ายแล้วนะครับ
พิธีกร      เหรียญทองคำรูปเหมือนหลวงปู่ แล้วเมื่อกี้ การันตี 3 ฮือ ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่      มีผู้รู้บอกมาว่า สายเมตตานะครับ
พิธีกร      ของหลวงปู่หันทางไหน ก็เมตตาอยู่แล้ว... อย่าให้หลวงปู่ ต้องเอาน้ำมนต์

พรมองค์เองนะครับ เดี๋ยวจะมานั่งเสียดายนะครับ
1,009,000, 1,299,999, 1,400,000 พี่พะเยาให้

1,400,000
พิธีกร      1,400,000 หลวงปู่ขยับจีวร
เจ้าหน้าที่     ตอนนี้ หลวงปู่ให้ 1,500,000
พิธีกร     บอกแล้วนะ พี่พะเยาว์สู้ถึงขนาดนี้
เจ้าหน้าที่     พี่ เพิ่มอีกซักนิดหนึ่ง พี่ ใกล้จะถึงความจริงแล้ว พี่,  มี 1 เดียวนะครับ
พิธีกร     เท่าไหร่ครับ 1,555,555
หลวงปู่     ตี
หลวงปู่    หมดแล้วใช่ไม๊ เอ่อ เอ้า ขอบคุณมาก... ลูกหลานทุกคน ขอบคุณพิธีกร

ขอบคุณท่านผู้มาร่วมงานประมูล แล้วก็ผู้ประมูล ผู้เชียร์การประมูล และผู้มีส่วนในการ

ประมูล และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน คุณพระทั้งหลาย ที่ทำให้ภาระกรรมอันยิ่ง

ใหญ่ของโรงเจหอคุณธรรมฟ้า ลุล่วงสำเร็จไปได้
แล้วก็ ขอบคุณ คุณสุภาฯ คุณสุเจตน์ฯ เป็นแม่งานรับผิดชอบ ทำการงานที่ใหญ่ยิ่งของโรง

เจหอคุณธรรมฟ้า จนมีผลสำเร็จลุล่วง แล้วก็ปราศจากอุปสรรคเพทภัยทั้งหลาย
สุดท้าย ก็ต้องขอบคุณ เทวดา ฟ้าดิน แล้ว สวรรค์ทุกชั้นฟ้า เทพเจ้าทุกชั้นพรหม ทำ

หน้าที่ทำนุบำรุง อนุเคราะห์ เกื้อกูล สรรพสัตว์และผู้คนที่ผ่านไปมา กราบไหว้เคารพบูชา
ขอพรทั้งหลาย ที่สวรรค์ ฟ้าดิน ได้ประทานมาสู่มนุษยโลก พรเหล่านั้น จงหลั่งไหล พรั่งพรู

มาสู่ กายทวาร วจีทวาร แล้วก็ มโนทวารของทุกท่านทุกคน ให้ได้ในพรอันศักดิ์สิทธิ์ และ

วิเศษยิ่งใหญ่เหล่านั้น ทุกท่านทุกคน เทอญ
(สาธุ)
(กราบ)
หลวงปู่       เอ้า ใครยังไม่ได้อั่งเปา ยังไม่ได้ส้ม ยังไม่ได้พระ เข้าแถวเข้ามา ลูก