กิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

กิจกรรมงานวันมาฆบูชา วันอังคาร​ที่​ 19 กุมภาพันธ์​ 2562

รวมกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะตั้งแต่วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์​ 2562

วันเสาร์​ที่​ 16 กุมภาพันธ์​ 2562

วันอาทิตย์​ที่​ 17 กุมภาพันธ์​ 2562

วันจัน​ทร์ที่​ 18 กุมภาพันธ์​ 2562

วันอังคาร​ที่​ 19 กุมภาพันธ์​ 2562