กิจกรรมวันตักบาตรเทโวโรหณะ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม