กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ของปวงชนชาวไทย
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

พิธีสวดมาติกาบังสุกุล ถวายสังฆทาน
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายแด่ องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง