วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
พระอธิการศิริชัย สิริโสภโณ
เจ้าอาวาส วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
นำเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย
หมู่บ้านวังกะ ม.2 อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี