ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ. โรงพยาบาลศิริราช

 

  วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.  พร้อมเพรียงกัน ณ.อาคาร๑๐๐ปี โรงพยาบาลศิริราช