การแสดงธรรมะ โดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ  วันอาทิตย์ 22 สิงหาคม 2553

 ณ วัดอ้อน้อย

  

การแสดงธรรมะ โดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ  วันอาทิตย์ 22 สิงหาคม 2553

 ณ วัดอ้อน้อย