บันทึกงานแสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันศุกร์ที่ ๑๑ - จันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 • วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม๒๕๖๒
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น
   ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
 • วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม 2562
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น
   เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พ่อหลวง ร.๙
   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • วันอาทิตย์ที่​ ๑๓ ตุลาคม 2562
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ ใส่บาตร​คณะสงฆ์​
   เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พ่อหลวง ร.9
   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
  • บรรยากาศโรงทาน และตลาดประชารัฐ​
   เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พ่อหลวง ร.9
   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
  • พิธีสวดมาติกาบังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
   แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แจกมหาทาน
   เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พ่อหลวง ร.9
   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น
   เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พ่อหลวง ร.9
   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
  • อัลบัมภาพ ตักบาตรเทโวโรหณะ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๒ 
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เช้า
   เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พ่อหลวง ร.9
   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
  • คณะสงฆ์ บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง
   เนื่องในวันตักบาตรเทโวโรหณะ
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงเช้า
   เนื่องในวันตักบาตรเทโวโรหณะ