แสดงธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม