วันอาทิตย์​ที่​ 17​ มีนาคม​ 2562
พิธีพุทธาภิเษกน้ำพระพุทธมนต์
ณ ศาลาปฏิบัติ​ธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม