รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
เรื่อง
 1) ตรวจงานสร้างพระนาคปรก "ปกเกล้าปกแผ่นดิน"
 2) เตือนการเดินทาง
 3) วันสงกรานต์ วันแสดงความจริงใจ และน้ำใจต่อกัน