คลิปวีดีโอ งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การเจริญพระพุทธมนต์เช้า ประจำวันมาฆบูชา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1763034270682681/

บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1763100604009381/

การหล่อพระปางพิชิตมาร
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1763158427336932/

การแสดงธรรมเทศนาโดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ในวันมาฆบูชา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1763202727332502/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1763327570653351/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1763370193982422/

การเจริญพระพุทธมนต์เย็น และแสดงธรรมเทศนา
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1763446827308092/

พิธีเวียนเทียน ณ.พระอุโบสถ
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1763497817302993/

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การแสดงธรรมเทศนา และอบรมกรรมฐาน วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1763994017253373/

การเจริญพระพุทธมนต์เย็น
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1764157400570368/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1764161397236635/