ผลงานด้านพระพุทธศาสนา

งานด้านพระพุทธศาสนา เช่น

  • งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • งานแสดงธรรม/ปฏิบัติธรรมประจำเดือน
  • งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันสงกรานต์
  • กิจวัตรของสงฆ์ในวันที่ไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น สวดมนต์ทำวัตรเช้า/เย็น บิณฑบาตร

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Subcategories

งานกิจกรรม

  • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • วันนักขัตฤกษ์
  • โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่พระภิกษุและสามเณรประจำปี

วีดีโอหลวงปู่พุทธะอิสระบรรยายธรรม มีให้ทั้งรับชม และดาวน์โหลด ไฟล์เป็น WMV

เสียงบรรยายธรรมหลวงปู่พุทธะอิสระบน Youtube

วีดีโอที่หลวงปู่พุทธะอิสระแสดงธรรมในรายการโทรทัศน์ธรรมะต่าง ๆ ที่หลวงปู่ฯจัด มีให้ทั้งรับชม และดาวน์โหลด ไฟล์เป็น WMV

หนังสือที่ได้มาจากการที่ลูกศิษย์ถอดเทปบรรยายธรรมะของหลวงปู่พุทธะอิสระ
รวบรวมบทความที่คณะศิษย์เรียบเรียงจากคำบอกเล่าของหลวงปู่พุทธะอิสระ

รวบรวมบทความธรรมะจากเว็บ หนังสือ วารสารต่าง ๆ ที่รจนาโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

หนังสือที่รจนาโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

เสียงอ่านหนังสือโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ จากหนังสือที่หลวงปู่ฯได้รจนาขึ้น

หนังสือที่รจนาโดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยลูกศิษย์หลวงปู่ ฯ