ขอแจ้งการเปลี่ยนเลขบัญชีในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินของวัดอ้อน้อย

เนื่องจากทางวัดมีการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีและธนาคารใหม่  จึงขอแจ้งให้ทุกท่านสามารถโอนเงินมาที่

ธ. กรุงศรีอยุทธยา      สาขา กำแพงแสน     

เลขบัญชีของวัด                                 เลขที่    213-1-34197-7 

เลขบัญชีวัดอ้อน้อย สมุนไพร               เลขที่     213-1- 34198-5 

 เป็นเลขบัญชีใหม่ของวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ  ) นับตั่งแต่วันนี้ไป   25/5/2556 

                                                                                                           น. อนาวิโล