ภาพบรรยากาศน่ารักๆของคุณย่า กับ หลวงปู่พุทธะอิสระ

 • EP.1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2560
  ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • EP.2 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
  ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • EP.3 เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
  ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • EP.4 เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
  ณ โรงพยาบาลนครปฐม
 • EP.5 เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
  ณ โรงพยาบาลนครปฐม
 • EP.6 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
  ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • EP.7 เมื่อ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
  ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • EP.8 เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
  ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
  ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม