บทโศลกแห่งพุทธะอิสระ

ลูกรัก... เหล็กแท้ ไม่กลัวการทุบตี ทองแท้ ไม่กลัวการเผาไฟ เพชรแท้ไม่กลัวการเจียระไน... คนดีแท้แท้...ไม่กลัวการพิสูจน์

ลูกรัก...ลูกศิษย์ของหลวงปู่พุทธะอิสระ ต้องไม่มีเกียรติ ไม่มีชื่อเสียง และต้องไม่มีศักดิ์ศรี และต้องปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ ทรงสติ ดำริเป็นสัมมา

ลูกรัก...ถ้าเจ้ารู้ว่า สรรพสิ่ง สรรพชีวิต เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นปกติ ด้วยหัวใจรู้จริงๆแล้ว พ่อว่าเจ้าคงจะไม่กล้าบ้าไปด่า ยอมรับ หรือปฏิเสธในอะไรๆ เป็นแน่

ลูกรัก...

   รู้จริง ไม่ต้องจำ ทำได้ มีประโยชน์

   รู้ไม่จริง ถึงจำ ทำไม่ได้ มีแต่โทษ

ลูกรัก...จงใช้สมมุติ ยอมรับสมมุติ เคารพสมมุติ ให้เกียรติในสมมุติ สุดท้ายจงอย่ายึดติดในสิ่งที่เป็นสมมุติ นี่คือ วิมุตติธรรม