ลูกรัก... คนจริง เขาไม่ไหวติงต่อคำชม และไม่นิยมต่อคำนินทา