ด้วยศุภวาระ แห่งวันเฉลิมพระชนพรรษาขององค์พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้ทรงเป็นสิริเป็นศรีแห่งราชวงศ์จักรี
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งพสกนิกรชาวไทย
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ แห่งองค์พระราชินี ธ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรผู้จงรักภักดี ธ ผู้ทรงเป็นสิริเป็นศรีมิ่งขวัญ
ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระหฤทัยแจ่มใส สงบเย็น ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงเสด็จอยู่คู่พระหฤทัย พระผู้ครองแผ่นดินสยาม ตราบนิจนิรันดร์ ทุกทิวาราตรีกาลเทอญ
ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าครอบครัวธรรมอิสระทุกคน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พุทธะอิสระ