รวมบทความ กรณีคดีเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตประธานคณะธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้ร่วมกับจำเลย คือ อดีต ผอ.สำนักพุทธ และพวกอีก ๔ คน ทุจริตเงินงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่องนี้ต้องขยาย - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่องนี้ต้องขยาย (ตอนที่ ๒) - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่องนี้ต้องขยาย (ตอนที่ ๓) - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

คนมันอย่างหนา คิดได้แค่สนองตัณหาตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

คนมันอย่างหนา คิดได้แค่สนองตัณหา โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

มหาเถรทำอะไร สำนักพุทธทำอะไร รัฐมนตรีประจำสำนักพุทธทำอะไรกันอยู่ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

สัญญาณ ‘อันตราย’ กำลังจะเกิดขึ้น - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

ถามมาตอบไป - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ถามมา ตอบไป - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

แล้วจะเอาอย่างไรล่ะหลวงพี่ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔