ด้วยเพราะฉันเชื่อว่า
การวิ่งหนีปัญหา
มิได้ทำให้ปัญหามันหมดไป
แต่การเผชิญหน้าต่อปัญหาด้วยสติปัญญาต่างหากเล่า
จึงจะทำให้ปัญหานั้นๆ จบสิ้นได้
เพราะฉันไม่แสวงหาอำนาจ
ไม่สนใจชื่อเสียง ลาภ ยศ
ขอเพียงมั่นใจว่า
สิ่งที่ทำถูกต้อง
ฉันจักทุ่มเททำมันจนสุดชีวิต
ความเมตตา
สมควรมีให้แก่ผู้ที่คู่ควร
ผู้ที่มิควรรับผลของเมตตา
คือพวกอันธพาลสันดานอกตัญญู
พุทธะอิสระ
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
Because I believe that
Running away from problem
Does not get rid of the problem
But facing the problem with wisdom
Would end the problem
Because I do not seek power
I am not interested in fame, fortune, and rank.
I am only confident that
I am doing the right thing.
I would devote myself to do it the very best.
Mercy
Deserves for those who deserve to receive
Those who do not deserve mercy
Are rascals who are not grateful.
Buddha Isara
February 19, 2021