ถาม วันตรุษจีนปีนี้ที่โรงเจหอคุณธรรมฟ้า จะมีการจัดงานไหว้เทพเจ้า พระมหาโพธิสัตว์หรือไม่
ถาม อาทิตย์ต้นเดือนที่วัดอ้อน้อยมีการจัดให้แสดงธรรม ปฏิบัติธรรมด้วยหรือไม่
ตอบ รวมๆ เลยแล้วกันว่า
สถานการณ์โควิดระบาดเกือบจะทั่วประเทศและในจังหวัดนครปฐม ยังไม่จบสิ้น ดังที่เป็นข่าวว่า
มีแรงงานพม่าภายในจังหวัด และชาวต่างชาติ เกิดอาการโควิดขึ้นมาอีก รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน ที่มาจากสมุทรสาครอีก ๑ คน ที่ตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อโควิด รวมยอดผู้ติดเขื้อโควิดสะสมระลอกใหม่ในจังหวัดมาจนถึงวันนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๘ คน
อีกทั้งในบริเวณจังหวัดใกล้เคียง ก็ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดอยู่
เพื่อส่วนรวมและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย แม้เราจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตามที
แต่ก็ควรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
จึงขอตอบข้อสงสัย และแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้เข้าใจโดยทั่วกันว่า มูลนิธิธรรมอิสระ และวัดอ้อน้อย ขอพักการจัดงานที่จะนำมาซึ่งการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด หรือทำให้เกิดความกังวลของผู้คนทุกภาคส่วน
เว้นภารกิจปรุงอาหาร แจกทานแก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
ซึ่งพวกเราก็ยังจะร่วมกันดำเนินการจัดแจกอยู่ทั้ง ๓ สาขา คือที่หน้าวัด ที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน และที่หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
จึงแจ้งมายังบรรดาท่านทั้งหลายให้ได้ทราบ
พุทธะอิสระ

Question and answer
February 4, 2021
Question: On this year’s Chinese New Year, will the “Virtues of the Sky” Shrine organize a ceremony to worship gods and the great bodhisattvas?
Answer: On Sundays of February, will there be Dhamma preaching and Dhamma practice at the Onoi Temple?
Answer: Let me answer both questions together.
The situation of COVID-19 pandemic nationwide and in Nakhon Pathom province has not yet ended. As we have heard the news that 101 Myanmar workers in the province have been infected with COVID. A student of Kasetsart University Kamphaengsaen Campus coming from Samut Sakhon province has been found infected.
In addition, nearby provinces still have risks for COVID-19 infection.
For the sake of the public and peace of mind of everybody, although we have not directly impacted, we should be responsible for the society.
To answer your questions and notify all of you, the Dhamma Isara and the Onoi Temple will not hold events that may cause risks for COVID-19 infection or cause worries to people and all stakeholders.
However, we still cook meals for distributing to people who have been affected from the pandemic.
We are distributing meals at three locations: in front of the Onoi Temple, in front of Kasetsart University Kamphaengsaen Campus, and in front of Silpakorn University Sanam Chandra Palace Campus.
This is for everybody’s acknowledgement.
Buddha Isara