หลังจากเขียนบทความ เรื่องพระสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ก็มีผู้คนสงสัยถามเข้ามาว่า การดึงคนเข้าวัดทำบุญนี่มันผิดด้วยหรือ ?
พุทธะอิสระขออธิบายแก่ท่านผู้สงสัยให้เข้าใจว่า การดึงคนเข้าวัด มันไม่ได้ผิดอะไรดอกจ๊ะ
แต่ที่มันผิดก็คือการมอมเมาคนที่เข้ามาวัด ให้หลงยึดติดอยู่ในความโลภ งมงาย ไร้สติปัญญา ผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา เช่นนี้มันมิใช่หน้าที่ของพระภิกษุในพระธรรมวินัยนี่
พระธรรมวินัยนี้ ท่านสอนให้พุทธสาวกมีสติ มีสัมมาทิฐิ รู้เห็นตามความเป็นจริง เชื่อกรรม เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มีปัญญาเห็นว่า ธรรมและอธรรมทั้งหลาย ล้วนแต่เกิดจากเหตุ หากจะดับธรรมและอธรรมเหล่านั้นก็ต้องดับที่ต้นเหตุ
และสุดท้ายสิ่งทั้งหลายล้วนหนีไม่พ้นจากหลักแห่งสภาพไม่คงที่ เป็นทุกข์และไม่มีอยู่จริง
หากพระคุณเจ้าวัดทั้งหลาย ออกอุบายพาคนเข้าวัดและอบรมสั่งสอนให้ผู้เข้าวัดได้สดับรับฟัง ถึงพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดาดังกล่าวอย่างถูกต้อง
ถือว่า พระคุณเจ้าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์อันประเสริฐให้แก่ผู้เข้าวัด
แต่ถ้าออกอุบายให้คนเข้าวัดเพื่อหวังผลประโยชน์ ลาภสักการะ ทั้งยังทำให้ผู้เข้าวัดไม่เกิดสติปัญญา
เช่นนี้พระคุณเจ้าจะต่างอะไรกับมหาโจรเล่า
ก็เพราะพฤติกรรมของนักบวชบางคน ทำตนดังมหาโจรเช่นนี้แหละ
เราจึงเห็นประชาชนตะลอนแสวงหาที่พึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันบริสุทธิ์
ไม่รู้ว่า นี่จะเป็นเวรเป็นกรรมของประชาชนเหล่านั้นหรือเปล่า
พุทธะอิสระ