คนที่ควรจักได้รับการขนานนามว่าเป็นฮีโร่และผู้กล้า ผู้เสียสละของแผ่นดินในเวลานี้ คือ หน่วยแพทย์และพยาบาล ร่วมทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด จนบางคนล้มป่วย ไม่ได้กลับบ้าน ไปเห็นหน้าครอบครัวเป็นอาทิตย์ก็มี

เรื่องเหล่านี้หลายคนคงไม่ทราบ
ฉันมีลูกศิษย์เป็นแพทย์ พยาบาลหลายคนไม่ได้กลับบ้านมาหลายสัปดาห์แล้ว

เรื่องนี้หากไม่มีหัวใจที่ทุ่มเท เสียสละ อดทน และเมตตา คงจักยากที่จะทำได้

พวกเราคนไทยทุกคนจึงควรส่งเสียงดังๆ ช่วยกันให้กำลังใจแก่บุคลากร แพทย์ พยาบาล ให้มากยิ่ง

พร้อมทั้งให้กำลังใจรัฐบาลให้มีสติปัญญา หามาตรการฝ่าฟันอุปสรรคนำพาประเทศให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเร็ว

ในเวลาที่ยากลำบากของคนทั้งชาติเช่นนี้ เราท่านทั้งหลาย จึงควรรวมใจเป็นหนึ่งช่วยกันกระทำตามสิ่งที่ภาครัฐกำหนด เพื่อสกัดกั้นมิให้เชื้อโรคร้ายแพร่กระจาย

อะไรที่เราท่านทั้งหลายพอทำได้ จึงควรช่วยกันทำให้มาก

พุทธะอิสระ

--------------------------------

ขอบคุณภาพจาก สยามรัฐ , คม ชัด ลึก