นิมิตตัง สาธุรูปานัง

เครื่องหมายของคนดี คือ
กตัญญูรู้คุณ กตเวทิตา ตอบแทนคุณ
ลูกหลานทุกคนของพ่อหลวงช่างงดงามนัก
ลูกหลานทุกคนขององค์พ่อหลวงช่างขยันช่วยเหลือกันเกื้อกูลอย่างดีเลิศนัก

งานวันพ่อของแผ่นดินในวัดอ้อน้อยปีนี้ จักคร่ำคร่าไปด้วยลูกไทยผู้มีหัวใจกตัญญู จงรักและภักดีต่อองค์พ่อ ร.๙ ต่างมาร่วมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลให้ประโยชน์แก่กันและกัน บางก็ใช้ความรู้ ความสามารถของตน ออกมาให้บริการประชาชน เช่น ทำอาหารเลี้ยงผู้คน

ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการตัดผม ก็ช่วยกันตั้งโต๊ะตัดผมฟรี ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน

ผู้ที่เป็นแพทย์ พยาบาล ก็ใช้วิชาชีพของตน บริการประชาชน ทำการตรวจรักษา จ่ายยาฟรี

แม้แต่หมอฟันและพยาบาล ก็มารวมตัวกันมาเป็นจิตอาสา ตรวจรักษาช่องปากฟรี ให้แก่ลูกของพ่อทุกคน
ขนาดพุทธะอิสระยังได้ใช้บริการของคุณหมอฟันเหล่านั้นเลย

อีกทั้งยังมีกิจกรรมบวชพระ บวชเณร ปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ และอีกหลากหลายกิจกรรมที่ลูกไทยทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจทำถวายองค์พ่อ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ดูแลช่างงดงามนัก
ช่างดีเลิศนัก
ช่างประเสริฐนัก

ขอดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อหลวง ร.๙ ทรงรับรู้ด้วยพระญาณวิถี ทรงโสมนัสยินดี ในการทำพลีของลูกหลานไทยทุกคน

ขอผลบุญทั้งหลาย ที่ปวงชนชาวไทย ได้ร่วมกันกระทำ
ส่งผลให้ดวงพระวิญญาณ ของอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทรงทรงพระเกษมสำราญ ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

พุทธะอิสระ