กฐินวัดอ้อน้อยปีนี้เป็นบรรยากาศที่คึกคัก ผู้คนมาร่วมทอดกฐินกันมากมายจนศาลาไม่มีที่ให้นั่ง

แม้กระทั้งซุ้มอาหารก็มากมายล้นหลาม จนผู้คนกิน ชิม ช้อป ต่างอิ่มหนําสําราญเบิกบานกันทั่วหน้า
.
บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยน้ำจิต น้ำใจเช่นนี้ไม่ว่าจักมาจากเหนือ ใต้ ออก ตก ทุกคนล้วนโอภาปราศรัย ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปันกันและกัน อย่างที่ฉันไม่ได้พบเห็นมาเนิ่นนานแล้ว นับตั้งแต่เลิกเวทีแจ้งวัฒนะ ซึ่งทุกคนล้วนมีหัวใจ ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักเคารพ เชื่อมั่น และศรัทธา
.
สิ่งเหล่านี้แหละ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าแก้วแหวนเงินทอง เพชรนิลจินดาเสียอีก
หากความสวยงามเช่นนี้สามารถทำให้ปรากฏในสังคมส่วนใหญ่ได้ แผ่นดินนี้คงสงบ เย็น สุข สบาย ผ่อนคลาย ปลอดภัย กันทั้งแผ่นดินเป็นแน่

.
ถึงจะฝันมากไป แต่พุทธะอิสระก็ยังหวังว่า คงไม่เกินเลยความสามารถของคนไทย ลูกไทย หลานไทยทุกคนที่จักร่วมด้วยช่วยกันทำ สรรสร้างสิ่งที่สวยงามเช่นนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
.
พุทธะอิสระขอชื่นชมว่า กฐินปีนี้ ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความมีน้ำใจ แบ่งปันให้อภัย จนทำให้ฉันปลาบปลื้มปิติ อิ่มอกอิ่มใจ จนน้ำตาคลอเบ้า คงจักเป็นบุญของแผ่นดิน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่หากพวกเราเผ่าไทยช่วยกันผลักดันให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเช่นนี้
.
ท้ายนี้ขอขอบคุณ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่มีอยู่ในทุกท่าน ไม่ว่าจักเป็นคณะซุ้มอาหาร และเครื่องดื่มเจ้าภาพกฐินแต่ละกอง ญาติโยมผู้มาร่วมทอดกฐินและถวายปัจจัยลาภ แก่ภิกษุสงฆ์ในอาวาส และคณะทำงานทั้งเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อปพร. และกรรมการวัด
.
ขออธิฐานจิต อุทิศผลบุญที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาทั้งในอดีต ปัจจุบันจงส่งผลดลบันดาล ให้ทุกท่านที่มาและกลับไป จงประสบความผาสุก ความสำเร็จมีสติปัญญามั่นคง ดุจดังพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันกันทุกท่าน เทอญ
.
พุทธะอิสระ