แม้จักทำดีอย่างไร ก็ถูกด่าเพราะไม่ชอบใจ

ต่อให้พูดดี มีเหตุผลขนาดไหน พวกไม่ชอบขี้หน้าก็หาเรื่องด่าอยู่ดี
ต่อให้ถูกกฎหมาย ถูกหลักการ ถ้าไม่ชอบใจ กูก็จักด่า
ไม่รู้ว่า คนที่ถูกด่า หรือคนที่จ้องด่า ใครจักเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่ากันนะ

พุทธะอิสระ