อะธุวัง ชีวิตัง 
ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน
ธุวัง มะระณัง 
ความตายเป็นของยั่งยืน
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง 
อันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้
มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง 
ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ
ชีวิตัง เม อะนิยะตัง 
ชีวิตของเรา เป็นของไม่เที่ยง
มะระณัง เม นิยะตัง 
ความตายของเรา เป็นของเที่ยง

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แม้รู้อยู่แก่ใจว่า ความตายเป็นสมบัติของสรรพสัตว์ทุกชีวิต แต่พอได้รู้ข่าวอสัญกรรมของท่าน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ท่านผู้มากไปด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้มากไปด้วยความซื่อสัตย์ กตัญญูต่อแผ่นดิน

อีกทั้งท่านยังเป็นผู้มากล้นไปด้วยความรักและห่วงใยชาติ บ้านเมืองอย่างสุดชีวิตจิตวิญญาณของท่าน

ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ท่านเป็นปูชนียบุคคลเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นต้นแบบอันงดงามของคนทั้งแผ่นดินโดยไม่มีที่ติ

การจากไปของท่านครั้งนี้ ดุจดังแผ่นดินได้สูญเสียเสาหลักของแผ่นดิน ไปอีกท่านหนึ่งแล้ว

ขอให้ท่านหลับพักผ่อนให้สบาย เหนื่อยหนักกับการต้องแบกภาระของชาติมานานแล้ว

ต่อไปคงต้องเป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลัง ที่ต้องแบกภาระอย่างซื่อตรง ซื่อสัตย์ สง่างาม ดุจดังต้นแบบที่ท่านได้ทำไว้

ขอตั้งสัตยาธิษฐาน อาราธนาอานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกและกุศลกรรมที่ท่านได้กระทำมา จงอภิบาลบันดาลดลให้ดวงจิตวิญญาณของท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ไปสู่สุคติภพภูมิที่ท่านปรารถนา ทุกภพ ทุกชาติ เทอญ

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

พุทธะอิสระ มูลนิธิธรรมอิสระ และคณะสงฆ์วัดอ้อน้อย