พฤติกรรมกรรมการมหาเถระบางรูป พัวพันคดีทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาของคณะสงฆ์และเยาวชน

มันทำให้พุทธะอิสระนึกถึง พุทธธรรมคำสอนขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประโยคหนึ่งว่า

คนสะอาด ย่อมไม่ยินดีในความชั่วทั้งปวง

ขยายความคำว่า ความชั่วทั้งปวง หมายความว่า

ชั่วทางกาย อันได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามคุณ

ชั่วทางวาจา อันได้แก่ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พูดคำหยาบ

ชั่วทางใจ อันได้แก่ โลภ อยากได้ของเขา พยาบาทปองร้ายเขา และเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

พฤติกรรมของกรรมการมหาเถรสมาคมบางรูปและพวก หากจักพิเคราะห์ด้วยหลักการ “คนสะอาด ย่อมไม่ยินดีในความชั่วทั้งปวง” นี่แสดงว่าพวกเขายังไม่สะอาด

ไม่สะอาดทางกายคือ การลักทรัพย์

ไม่สะอาดทางวาจา คือ พูดโกหก

ไม่สะอาดทางใจ คือ โลภ อยากได้ของเขา

เป็นถึงกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ล้วนแต่เป็นยศตำแหน่งที่มีเงินเดือนกินกันทุกเดือน ทุกคน

ในคนๆ เดียวกันนอกจากเป็นเจ้าอาวาสได้เงินเดือน ๓,๘๐๐ บาท

ยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เงินเดือนๆ ละ ๑๗,๑๐๐ บาท

แถมยังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ยังได้เงินเดือนอีก ๒๓,๙๐๐ บาท

รวมแล้วคนๆ เดียวกินเงิน ๓ เด้งตกเดือนละ ๔๔,๘๐๐ บาท

บ้านไม่ต้องเช่า ข้าวไม่ต้องซื้อ ไปไหนมีตำแหน่งยิ่งใหญ่ครอบไว้บนหัว มีแต่คนประจบเอาใจพะเน้าพะนอถวายนู่น นี่ นั่น สารพัด รายได้จริงๆ ได้มากกว่าเงินเดือนทั้งหมดรวมกันเสียอีก ยิ่งเป็นระดับรองสมเด็จ รับกิจนิมนต์แต่ละครั้งเจ้าภาพถวายครั้งละ ๕,๐๐๐ ถึงหมื่นขึ้นทั้งนั้น

หากไม่มีรายจ่ายเลี้ยงดูใครๆ เงินทองเหลือกินเหลือใช้

ท่าน ผอ.สำนักพุทธ คงต้องตามไปตรวจสอบดูกันหน่อยว่า แกเอาเงินไปจ่ายให้ใครบ้าง

จ่ายเพื่ออะไร ทำไมถึงได้หิวเงินกันนัก มันอดอยากถึงกับต้องมาฉ้อโกงเงินอุดหนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ทีเดียวหรือ

นี่แค่หนังตัวอย่างเท่านั้น เรื่องจริงมันน้ำเน่า ยาวกว่านี้อีกพี่น้อง

พุทธะอิสระ