ใครๆ เขาก็เตือนเรื่องอุบัติเหตุ เรื่องการเดินทาง เรื่องการเล่นสาดน้ำ เรื่องมารยาทในช่วยเทศกาลสงกรานต์กันเยอะแล้ว

พุทธะอิสระจึงขอหยิบยกสุภาษิตมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังบ้าง ถือเป็นการให้สติกันจะดีกว่า ไม่ต้องอารัมภบทมากเริ่มเลยดีกว่า

ตนเตือนตน ของตน ให้พ้นผิด

ตนเตือนจิต ตนได้ ใครจะเหมือน

ตนเตือนตน ไม่ได้ ใครจะเตือน

ตนแชเชือน ใครจะเตือน ให้ป่วยการ

สงกรานต์ปีนี้ ขอให้คนไทยทุกคนสุขภาพดี ปัญญาดี พูดดี ทำดี คิดดี มีมิตรดี มีสังคมดี บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองดี

คนไทยทุกคนสบายดี

พุทธะอิสระ