วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันแสดงธรรม ปฏิบัติธรรมประจำเดือน เห็นบางคนนั่งโงกง่วง

วันนี้จึงขออาราธนาอุบายระงับความง่วง ๘ วิธี ที่องค์พระบรมศาสดาทรงสอนแก่พระโมคคัลลานะ ดังนี้

๑. เมื่อมีสัญญา ความทรงจำอย่างไร จงใส่ใจถึงสัญญาความทรงจำนั้นให้มาก

หากยังไม่หายง่วงอีก

๒. ให้พิจารณาข้อธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วอย่างพิสดารถี่ถ้วน

หากยังไม่หายง่วงอีก

๓. ให้ท่องบ่นธรรมที่ได้เรียนได้ฟังมาแล้วให้ขึ้นใจ

หากยังไม่หายง่วงอีก

๔. ให้แยงหูทั้งสองข้าง แล้วเอามือลูบตัวให้ทั่ว

หากยังไม่หายง่วงอีก

๕. ให้ยืนขึ้นแล้วเอาน้ำลูบตัว พร้อมกับเหลียวมองดูทิศต่างๆ และแหงนหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้า

หากยังไม่หายง่วงอีก

๖. ให้นึกถึงแสงสว่างในเวลากลางวัน

หากยังไม่หายง่วงอีก

๗. ให้เดินจงกรม สำรวมอินทรีย์ ทำจิตให้เป็นสมาธิ ตั้งมั่นอยู่ในสมาธินั้น

หากยังไม่หายง่วงอีก

๘. ให้นอนท่าสีหไสยาสน์ คือ นอนตะแคงข้างขวา มีเท้าทั้งสองข้างซ้อนทับกัน มีสติสัมปชัญญะระลึกอยู่ว่า หายง่วงแล้วเราจะลุกขึ้น

อุบายทั้ง ๘ วิธีนี้ ท่านทั้งหลายสามารถเลือกใช้ได้ในวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือจะใช้ทุกวิธีก็ได้

แต่กรุณาอย่าเลือกใช้แต่วิธีนอน อย่างเดียวหากเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แค่ง่วงแล้ว คงมีขี้เกียจด้วยแล้วหละ

พุทธะอิสระ